loading...

بوی خوش در منزل مادربزرگها

● خانه خوشبو
▪ در این زمان از اسپری های خوشبو کننده هوا استفاده می کنند ولی مادر بزرگهای ما این چنین منزل خود را خوشبو می کردند :

بوی خوش در منزل مادربزرگها - آکا

ـ چند دانه میخک یا یک عدد میوه به در قفسه ها می گذاشتند برای بوی رطوبت
ـ پوست لیمو ترش را می سوزاندند برای از بین رفتن بوی سرخ کردنی
ـ یک تکه نان بیات در آبی که گل کلم در آن می جوشید می انداختند
ـ تفاله چای را در ماهیتابه ای که در آن ماهی سرخ شده بود با آب می جوشاندند
ـ در حین پختن ماهی یا سرخ کردن آن در ظرف دیگری کمی سرکه داغ می کردند
ـ پوست پرتغال یا نارنگی را روی دستگاه های گرم کننده می گذاشتند
ـ حلقه های هویج را روی تیغه کاردی که با آن سیر یا پیاز خرد کرده بودند می مالیدند
ـ برای استفاده مجدد از عطر پاشها سرکه داغ و نمک نکوبیده را باهم درون عطر پاش می ریختند
ـ برای از بین بردن بوی سیر و پیاز و ماهی از روی تخته ساطوری یک نیمه لیمو ترش به آن می مالیدند.
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران


تبلیغات