استفاده بهینه از فضای کمدها

استفاده بهینه از فضای کمدهابرای استفاده بهینه از فضای درون کمدها باید چند نکته را مورد توجه قرار داد.

فضای

● استفاده از قفسه
می توان با استفاده از قفسه های فلزی و ‎.‎.‎. فضای کمد را قفسه بندی کرده و از آن برای نگهداری لباس های تاشدنی، کیف یا کفش بهره برد.
با استفاده از جعبه ها و قرار دادن وسایل کوچک مانند کیف پول، کیف کوچک و ‎.‎.‎. که کف صاف ندارند می توان تا حد زیادی از شلوغی و به هم ریختگی کمدها کم کرد.
کفش ها را باید جفت کرده و سپس هر جفت را به صورت برعکس روی جفت اول قرار داد به گونه ای که پاشنه جفت دوم روی نوک جفت اول قرار بگیرد. در این حالت کفش ها فضای کمتری را اشغال خواهند کرد.
استفاده از قلاب های آویز نصب شده پشت در کمد برای کمربند و ‎.‎.‎. .

روزنامه ایران
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران

پربازدیدها
تبلیغات