تیز کردن قیچی


هیچ چیزبدتر از داشتن یک قیچی کند موقع برش پارچه نیست. قیچی بعد از استفاده ی زیاد، رو به کندی می‌رود. برای تیز شدن قیچی های کند و قدیمی این راهکار را امتحان کنید. با قیچی چند ورق آلومینیومی یا کاغذ سمباده را ببرید. این کار باعث تیز شدن تیغه‌های قیچی خواهد شد.

قیچی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تیز کردن قیچی' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news20161282355597734.html'>تیز کردن قیچی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>اسرار خانه داری</a></strong>, اسرارخانه داری, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نکات خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>نکات خانه داری</a></strong> قیچی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تیز کردن قیچی' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news20161282355597734.html'>تیز کردن قیچی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>اسرار خانه داری</a></strong>, اسرارخانه داری, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نکات خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>نکات خانه داری</a></strong>


گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران
تبلیغات