نگهداری درست ار تلویزیون - آکا


نگهداری درست از تلویزیون؛ مصرف آن را کاهش می‌دهد. بنابراین موارد زیر برای استفاده و نگهداری بهتر این وسیله توصیه می‌شود:


نگهداری درست ار تلویزیون - آکا
توجه داشته باشیم که دستگاه را در نزدیکی منابع حرارت زا ( شوفاژ ؛ بخاری و ...) قرار ندهیم.

نگهداری درست ار تلویزیون - آکا
پشت تلویزیون نباید به جایی چسبیده باشد تا گردش هوا براحتی صورت بگیرد.

نگهداری درست ار تلویزیون - آکا
تلویزیون نباید در معرض رطوبت یا نور مستقیم خورشید باشد.

نگهداری درست ار تلویزیون - آکا
در هنگام تمیز کردن تلویزیون باید تنها از یک پارچه مرطوب استفاده نمود و هیچ مایع شوینده ای به کار نبرد.

نگهداری درست ار تلویزیون - آکا
از به کار بردن حشره کش ها در کنار تلویزیون و هنگام روشن بودن آن نیز باید جداً خودداری کرد.

نگهداری درست ار تلویزیون - آکا
گذاشتن گلدان یا هر گونه ظرف آب دیگری بر روی تلویزیون که با کوچکترین حرکتی امکان ریختن و صدمه رساندن به تلویزیون را دارد نیز به دور از احتیاط است و باید از آن اجتناب کرد.

نگهداری درست ار تلویزیون - آکا
دو شاخه تلویزیون ؛ ویدئو ؛ ضبط صوت ؛ کامپیوتر و دستگاههای بازی را هنگامیکه نیازی به استفاده ندارید از پریز خارج نمایید.

توصیه هایی برای استفاده بهینه از وسایل صوتی!,نگهداری درست از تلویزیون,تلویزیون, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='چگونه تلویزیون LCD را تمیز کنیم؟ ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/nezafat1/201491205430.html'>تمیز کردن تلویزیون</a></strong> , گلدان, ویدئو, ضبط صوت,کامپیوتر ,دستگاههای بازی , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>اسرار خانه داری</a></strong> , مسائل بهداشتی , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تمیز کردن کفپوش سرامیکی - روش های تمیز کردن کفپوش سرامیکی ' href='http://akairan.com/khanehdari/khanedari1/2015722162031.html'>تمیز کردن</a></strong> کامپیوتر توصیه هایی برای استفاده بهینه از وسایل صوتی!,نگهداری درست از تلویزیون,تلویزیون, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='چگونه تلویزیون LCD را تمیز کنیم؟ ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/nezafat1/201491205430.html'>تمیز کردن تلویزیون</a></strong> , گلدان, ویدئو, ضبط صوت,کامپیوتر ,دستگاههای بازی , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>اسرار خانه داری</a></strong> , مسائل بهداشتی , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تمیز کردن کفپوش سرامیکی - روش های تمیز کردن کفپوش سرامیکی ' href='http://akairan.com/khanehdari/khanedari1/2015722162031.html'>تمیز کردن</a></strong> کامپیوتر
گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران
تبلیغات