نکته های زندگی 2 - آکا

نکته های زندگی 2 - آکا
عزیزان خود را بایک هدیه ی کوچک غیر مترقبه شاد کن .


نکته های زندگی 2 - آکا
دیگران را ملامت نکن . مسئولیت های زندگی ات را خود بپذیر .


نکته های زندگی 2 - آکا
هرگز به کسی نگو که رژیم لاغری دارد .


نکته های زندگی 2 - آکا
حداکثر استفاده را از شرایط بد بکن .


نکته های زندگی 2 - آکا
همه ی لباس هایی را که ظرف سه سال گذشته نپوشیده ای، به خیریه ببخش .


نکته های زندگی 2 - آکا
طوری زندگی کن که هروقت فرزندانت خوبی، مهربانی وبزرگواری دیدند، به یاد توبیفتند .


نکته های زندگی 2 - آکا
وقتی در شهر نیستی ، از کسی بخواه که نامه ها وروزنامه هایت را برایت بگیرد . این اولین چیزهایی هستند که توجه دزدان بالقوه را جلب می کنند .


نکته های زندگی 2 - آکا
اشتباهاتت را بپذیر .


نکته های زندگی 2 - آکا
از شوخ طبعی ات برای خنداندن استفاده کن ، نه برای سوء استفاده .


نکته های زندگی 2 - آکا
یادت باشد که اخبار همه ی رسانه ها جهت دار است .


نکته های زندگی 2 - آکا
یک دوره ی عکاسی ببین .


نکته های زندگی 2 - آکا
وقتی در ترافیک گیر افتاده ای، اجازه بده دیگران از تو جلو بزنند .


نکته های زندگی 2 - آکا
به انجمن خانه ومدرسه کمک مالی کن .


نکته های زندگی 2 - آکا
خواستار تعالی باش .


نکته های زندگی 2 - آکا
در تنهایی سوت بزن .


نکته های زندگی 2 - آکا
شجاع باش . حتی اگر قلبا شجاع نیستی ، به آن تظاهر کن. هیچ کس تفاوتش را نخواهد فهمید .


نکته های زندگی 2 - آکا
بچه ها را بعد از تنبیه ، در آغوش بگیر .


نکته های زندگی 2 - آکا
یاد بگیر چیز زیبایی بادست بسازی .


نکته های زندگی 2 - آکا
همواره دستی را که به سویت دراز شده، بفشار .


نکته های زندگی 2 - آکا
هرگز سالگرد ازدواجت را فراموش نکن .


نکته های زندگی 2 - آکا
آلو بخارا بخور .


نکته های زندگی 2 - آکا
دوچرخه سواری کن .


نکته های زندگی 2 - آکا
در امور خیریه با وقت وپولت سخاوتمندانه کمک کن .


نکته های زندگی 2 - آکا
سلامتی را دست کم نگیر .

نکته های زندگی 2 - آکا


نکته های زندگی 2 - آکا
اگر کسی مایل بود تورا استخدام کند، حتی اگر به آن شغل علاقه نداشتی ، با او مذاکره کن. تا پیشنهاد کسی را شخصا نشنیده ای ، در را به روی فرصت ها نبند .


نکته های زندگی 2 - آکا
به مواد مخدر نزدیک نشو وبا کسانی که آن را مصرف می کنند، معاشرت نکن .


نکته های زندگی 2 - آکا
حتی اگر درآمدت خوب است، فرزندانت را وادار کن کار کنند وبخشی از شهیریه ی کالج شان را بپردازند .


نکته های زندگی 2 - آکا
ازگفتن کلمات کنایه آمیز اجتناب کن .


نکته های زندگی 2 - آکا
از صرف غذا در رستورانهای که زرق وبرق زیاد دارند، اجتناب کن .


نکته های زندگی 2 - آکا
فراموش نکن که در کار و در روابط خانگی ، اعتماد مهم ترین چیزاست .


نکته های زندگی 2 - آکا
هوی وهوس را فراموش کن .


نکته های زندگی 2 - آکا
هر گز کسی را به انتخاب شغل وکالت ترغیب نکن .


نکته های زندگی 2 - آکا
سیگار نکش .


نکته های زندگی 2 - آکا
آهسته برقص .


نکته های زندگی 2 - آکا
ظروف جایخی یخچال را پس از مصرف دوباره پر کن .


نکته های زندگی 2 - آکا
روزنامه های قدیمی، بطری ها وقوطی کنسروها را به مرا کز بازیابی بده .


نکته های زندگی 2 - آکا
با همکلاسی های سابقت دوره ی مهمانی ترتیب بده .


نکته های زندگی 2 - آکا
هرگز اجازه نده کسی تورا افتان وخیزان ببیند .


نکته های زندگی 2 - آکا
هرگز مبلغی بیش از توان باخت ات ، در بورس سرمایه گذاری نکن .


نکته های زندگی 2 - آکا
شریک زندگی ات را بادقت انتخاب کن. نود وپنج درصد خوشبختی ها وبدبختی ها ی زندگی ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود .


نکته های زندگی 2 - آکا
عادت کن چنان در حق کسان خوبی کنی ، که هرگز نفهمد توبودی .


نکته های زندگی 2 - آکا
حتی اگر درآمدت خوب است، فرزندانت را وادار کن کار کنند وتمام هزینه ی بیمه ی اتومبیل شان را بپردازند .


نکته های زندگی 2 - آکا
فقط آن کتابهایی را امانت بده که ازنداشتن شان ناراحت نمی شوی .


نکته های زندگی 2 - آکا
همیشه چیزی زیبا پیش رو داشته باش، حتی اگر یک شاخه گل مینا در یک لیوان آب باشد .


نکته های زندگی 2 - آکا
تایپ کردن را یادبگیر .


نکته های زندگی 2 - آکا
قانون اساسی مملکت را بخوان .


نکته های زندگی 2 - آکا
به افکار بزرگ فکر کن، اما از شادی های کوچک لذت ببر .

ادامه دارد...

نکته های زندگی , نکات زندگی, آنچه آقایان و <em>خانم ها</em> باید بدانند, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>اسرار خانه داری</a></strong>, نکته های زندگی, جملات طلایی, نکته های خانگی, جملات زندگی, کارهایی که در زندگی باید انجام داد, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>اسرار خانه داری</a></strong>, آنچه زنان باید بدانند, آنچه که مردان باید بدانند, آنچه <em>زنان و مردان</em> خانه باید بدانند, دانستنیهای زندگی, مهارتهای زندگی


گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران
تبلیغات