loading...

هندوانه و طالبی رسیده را از کجا باید شناخت؟ - آکا

برای تشخیص دادن میوه رسیده از نارس راه هایی ساده اما ظریف وجود دارد,برای مثال در مورد این میوه های آبدار تابستانی و پر طرفدار یعنی هندوانه و طالبی...

میوه‏ها را معمولا باید رسیده و بیشتر سبزیجات را نارس مصرف کرد.

برای تشخیص طالبی رسیده به 4 عامل توجه کنید:

معاینه کنید! رنگ پوست طالبی باید زرد مایل به سبز یا زرد کرم رنگ باشد نه سبز!

تکان دهید! اگر طالبی کاملا رسیده باشد با تکان دادن آن می‏توانید مثل یک قلک صدای تخم‏هایش را در داخل آن بشنوید.

بو کنید! باید بوی خوشی از آن به مشام برسد.


لمس کنید! سرطالبی که به ناف مشهور است باید نرم ‏باشد. اگر همه قسمت‏های طالبی نرم باشد، احتمالا بیش از حد رسیده و گازدار است.


هندوانه


برای تشخیص هندوانه رسیده می‏توان به آزمایش‏های زیر دست زد:

وزن کنید! هرچه هندوانه نسبت به جثه‏اش سبک‏تر باشد، تردتر و رسیده‏تر است مشروط بر این که پوک نباشد.

فشار دهید! اگر هندوانه رسیده را در میان دو دست خود قرار داده و فشار دهید قرچی صدا خواهد داد. البته این یک اصل کلی نیست.

تلنگر بزنید! با انگشت بزنید و گوش کنید. اگر صدای شبیه «پینک» با آهنگ زیر و بلند شنیدید هندوانه هنوز نرسیده است. ولی اگر صدایی شبیه «پانک» با آهنگ بم و آهسته شنیدید هندوانه رسیده و قابل خوردن است. برخی نیز این صدا را به گونه‏ای دیگر تشریح می‏کنند و می‏گویند اگر صدایی که شنیدید صفر بود هندوانه نرسیده ولی اگر صدایی عمیق و رسا شنیدید که در داخل هندوانه پیچیده و انعکاس یافت هندوانه‏اش حرف ندارد.

هندوانه و طالبی رسیده را از کجا باید شناخت, برای تشخیص طالبی رسیده به 4 عامل توجه کنید:, تشخیص طالبی رسیده, تشخیص هندوانه رسیده, برای تشخیص طالبی رسیده, هندوانه, هندوانه رسیده, وزن کنید!, فشار دهید!, تلنگر بزنید!, لمس کنید!, بو کنید!, تکان دهید!, معاینه کنید!, راههای تشخیص هندونه رسیده, راههای تشخیص هندوانه رسیده, راههای تشخیص طالبی رسیده, از کجا بفهمیم طالبی رسیده است, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری : فرش و نگهداری از آن و توضیحی در مورد یخ و یخچال ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news201742918574441225.html'>اسرار خانه داری</a></strong>, اسرارخانه داری, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نکات مهم خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>نکات مهم خانه داری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نکات خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>نکات خانه داری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ریز نکته های خانه داری-1 ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/nokte1-8848.html'>نکته های خانه داری</a></strong>, نکته های مهم <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/'>خانه داری</a></strong>, مهارتهای زندگی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='رازهای خانه داری و مهارت های زندگی ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news20173112256145244.html'>مهارتهای خانه داری</a></strong> هندوانه و طالبی رسیده را از کجا باید شناخت, برای تشخیص طالبی رسیده به 4 عامل توجه کنید:, تشخیص طالبی رسیده, تشخیص هندوانه رسیده, برای تشخیص طالبی رسیده, هندوانه, هندوانه رسیده, وزن کنید!, فشار دهید!, تلنگر بزنید!, لمس کنید!, بو کنید!, تکان دهید!, معاینه کنید!, راههای تشخیص هندونه رسیده, راههای تشخیص هندوانه رسیده, راههای تشخیص طالبی رسیده, از کجا بفهمیم طالبی رسیده است, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری : فرش و نگهداری از آن و توضیحی در مورد یخ و یخچال ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news201742918574441225.html'>اسرار خانه داری</a></strong>, اسرارخانه داری, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نکات مهم خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>نکات مهم خانه داری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نکات خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/'>نکات خانه داری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ریز نکته های خانه داری-1 ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/nokte1-8848.html'>نکته های خانه داری</a></strong>, نکته های مهم <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خانه داری' href='http://www.akairan.com/khanehdari/'>خانه داری</a></strong>, مهارتهای زندگی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='رازهای خانه داری و مهارت های زندگی ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news20173112256145244.html'>مهارتهای خانه داری</a></strong>شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

چگونه بفهمیم که هندوانه رسیده است یا نه

گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران


تبلیغات