loading...

چگونه اطو را تمیز کنیم؟ - آکا

پیراهن شما صاف نیست و نیاز به اطو شدن دارد اما اطوی شما کثیف است تصاویر و تکنیک های زیر به شما می آموزد که چگونه این مشکل را حل کنید و صفحه ی فلزی و روزنه های بخار آن را تمیز کنید

از این هفت مرحله پیروی کنید:


1- آب و جوش شیرین را مخلوط کنید.

چگونه اطو را تمیز کنیم؟ - آکا

( یک قاشق سوپ خوری آب بعلاوه دو قاشق سوپ خوری جوش شیرین)


2- مخلوط را با برس هم زده و روی صفحه ی فلزی اطو بمالید.

چگونه اطو را تمیز کنیم؟ - آکا

جاهایی که رسوب دارند

3- مخلوط روی اطو را با پارچه ای مرطوب پاک کنید

چگونه اطو را تمیز کنیم؟ - آکا

4-پاک کردن مجاریه اطو بخار:

چگونه اطو را تمیز کنیم؟ - آکا

گوش پاک کنی را با آب مقطر مرطوب کنید و وارد مجارده اطو بخار کنید و آب های داخل اطو را خارج کنید.


5- مخزن اطو را مجدداً پر کنید

چگونه اطو را تمیز کنیم؟ - آکا

یک سوم مخزنه اطو را از آب مقطر پر کنید
نکته:برای بهتر انجام شدن این کار می توانید سه چهارم فنجان آب را با یک چهارم فنجان سرکه سفید مخلوط کنید

6- اطو را روشن کنید و اجازه دهید تا بخار کند و اجرام رسوب کرده و باقیمانده با فشاره بخار از اطو خارج شود

چگونه اطو را تمیز کنیم؟ - آکا


7- اطو را خاموش کنید و آب باقیمانده را از مخزن اطو خارج کنید.اطو را روی سطح حساس قرار ندهید تا رسوب های احتمالیه باقیمانده از مجاری به بیرون بچکد

چگونه اطو را تمیز کنیم؟ - آکا

نکته:مخزنه اطو را بعد از هر استفاده خالی کنید تا از ایجاد رسوبات معدنی احتمالی پیشگیری شود.

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری : فرش و نگهداری از آن و توضیحی در مورد یخ و یخچال ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news201742918574441225.html'>اسرار خانه داری</a></strong> , اتو, اطو , شستشو , نظافت , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='راهنمای لکه گیری مبلمان ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news20161252481813570.html'>لکه گیری</a></strong> , نکات مهم <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>آشپزی</a></strong> , نکته های <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>آشپزی</a></strong> , چگونه اطو را تمیز کنیم , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تمیز کردن اتو' href='http://www.akairan.com/khanehdari/negahdari1/2012102294212.html'>تمیز کردن اتو</a></strong> , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بهترین روش برای تمیز کردن اتو و از بین بردن جرم آن ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/2015628142455.html'>رسوب اتو</a></strong> , آب مقطر , رسوب , مهارتهای زندگی , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شستشوی منزل' href='http://www.akairan.com/khanehdari/nezafat1/2014111222849.html'>شستشوی منزل</a></strong> , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نظافت منزل، ترفندهایی برای نظافت منزل ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/nezafat1/10771.html'>نظافت منزل</a></strong> , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='راهنمای لکه گیری مبلمان ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news20161252481813570.html'>لکه گیری</a></strong> منزل <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اسرار خانه داری : فرش و نگهداری از آن و توضیحی در مورد یخ و یخچال ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news201742918574441225.html'>اسرار خانه داری</a></strong> , اتو, اطو , شستشو , نظافت , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='راهنمای لکه گیری مبلمان ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/news20161252481813570.html'>لکه گیری</a></strong> , نکات مهم <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/'>آشپزی</a></strong> , نکته های آشپزی , چگونه اطو را تمیز کنیم , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تمیز کردن اتو' href='http://www.akairan.com/khanehdari/negahdari1/2012102294212.html'>تمیز کردن اتو</a></strong> , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بهترین روش برای تمیز کردن اتو و از بین بردن جرم آن ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/khanedari1/2015628142455.html'>رسوب اتو</a></strong> , آب مقطر , رسوب , مهارتهای زندگی , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شستشوی منزل' href='http://www.akairan.com/khanehdari/nezafat1/2014111222849.html'>شستشوی منزل</a></strong> , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نظافت منزل، ترفندهایی برای نظافت منزل ' href='http://www.akairan.com/khanehdari/nezafat1/10771.html'>نظافت منزل</a></strong> , لکه گیری منزل


گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران


تبلیغات