نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانه داری آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها
,برچسب‌های مراقبتی لباس, نکاتی درمورد لباس, علائم بین اللملی لباس,نکات خانه داری مفید

اغلب لباس‌ها دارای علائمی هستند که دارای اهمیتی زائد در جهت نگهداری آنها می‌باشند.

چهار علائم بین المللی نگهداری منسوجات به شرح زیر می‌باشد:

دایره: خشک شویی

تشت: درجه حرارت آب، امکان اتو کشی

مثلث: استفاده از مواد سفید کننده محتوی کلر

(×) بر روی هر یک از این علائم نشانه آن است که کالای مورد نظر تحمل مورد علامت گذاری را ندارد.

,برچسب‌های مراقبتی لباس, نکاتی درمورد لباس, علائم بین اللملی لباس,نکات خانه داری مفید
نقش تشت با شماره‌هایی درون آن به این معناست که لباس را می توان تا آن درجه حرارت شست.

,برچسب‌های مراقبتی لباس, نکاتی درمورد لباس, علائم بین اللملی لباس,نکات خانه داری مفید
شماره دو رقمی که در تصویر درج می شود نمایشگر درجه حرارت آب بر حسب سانتی گراد است.

,برچسب‌های مراقبتی لباس, نکاتی درمورد لباس, علائم بین اللملی لباس,نکات خانه داری مفید
نقش دست در داخل تشت آب به این معناست که لباس را باید فقط با دست بشویید نه به وسیله ماشین.

تصویر اتو: مشخص کننده درجه حرارت اتو می‌باشد.

,برچسب‌های مراقبتی لباس, نکاتی درمورد لباس, علائم بین اللملی لباس,نکات خانه داری مفید
اگر در وسط بدنه اتو یک نقطه وجود داشته باشد یعنی فقط اتوی سرد به کار ببرید.

,برچسب‌های مراقبتی لباس, نکاتی درمورد لباس, علائم بین اللملی لباس,نکات خانه داری مفید
اگر بر روی بدنه اتو دو نقطه وجود داشته باشد یعنی درجه حرارت اتو باید متوسط باشد.

,برچسب‌های مراقبتی لباس, نکاتی درمورد لباس, علائم بین اللملی لباس,نکات خانه داری مفید
اگر بر روی بدنه اتو سه نقطه وجود داشته باشد یعنی اتوی داغ به کار ببرید.

,برچسب‌های مراقبتی لباس, نکاتی درمورد لباس, علائم بین اللملی لباس,نکات خانه داری مفید
نقش یک مثلث به این معناست که میتوان از ماده سفید کننده استفاده کرد.

,برچسب‌های مراقبتی لباس, نکاتی درمورد لباس, علائم بین اللملی لباس,نکات خانه داری مفید
البته اگر روی تصویر مثلث علامت ضربدر کشیده شده باشد معنای آن این است، از بکار بردن ماده سفید کننده خودداری شود.

برای خشک کردن لباس نیز علائمی وجود دارد که بهترین طریق خشک کردن لباس را نشان می‌دهند.

,برچسب‌های مراقبتی لباس, نکاتی درمورد لباس, علائم بین اللملی لباس,نکات خانه داری مفید
الف- این تصویر نشانگر آن است که لباس روی طناب خشک شود.

,برچسب‌های مراقبتی لباس, نکاتی درمورد لباس, علائم بین اللملی لباس,نکات خانه داری مفید
ب- این تصویر نشانگر آن است که لباس باید بدون چلانیدن خشک شود.

,برچسب‌های مراقبتی لباس, نکاتی درمورد لباس, علائم بین اللملی لباس,نکات خانه داری مفید
ج- تصویر مقابل یعنی لباس روی سطح مسطحی پهن شود تا خشک شود.

,برچسب‌های مراقبتی لباس, نکاتی درمورد لباس, علائم بین اللملی لباس,نکات خانه داری مفید
چ- این علامت به این معناست که لباس باید با چرخاندن در ماشین خشک شود.

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات