loading...

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا

اغلب لباس‌ها دارای علائمی هستند که دارای اهمیتی زائد در جهت نگهداری آنها می‌باشند.

چهار علائم بین المللی نگهداری منسوجات به شرح زیر می‌باشد:

دایره: خشک شویی

تشت: درجه حرارت آب، امکان اتو کشی

مثلث: استفاده از مواد سفید کننده محتوی کلر

(×) بر روی هر یک از این علائم نشانه آن است که کالای مورد نظر تحمل مورد علامت گذاری را ندارد.

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا
نقش تشت با شماره‌هایی درون آن به این معناست که لباس را می توان تا آن درجه حرارت شست.

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا
شماره دو رقمی که در تصویر درج می شود نمایشگر درجه حرارت آب بر حسب سانتی گراد است.

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا
نقش دست در داخل تشت آب به این معناست که لباس را باید فقط با دست بشویید نه به وسیله ماشین.

تصویر اتو: مشخص کننده درجه حرارت اتو می‌باشد.

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا
اگر در وسط بدنه اتو یک نقطه وجود داشته باشد یعنی فقط اتوی سرد به کار ببرید.

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا
اگر بر روی بدنه اتو دو نقطه وجود داشته باشد یعنی درجه حرارت اتو باید متوسط باشد.

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا
اگر بر روی بدنه اتو سه نقطه وجود داشته باشد یعنی اتوی داغ به کار ببرید.

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا
نقش یک مثلث به این معناست که میتوان از ماده سفید کننده استفاده کرد.

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا
البته اگر روی تصویر مثلث علامت ضربدر کشیده شده باشد معنای آن این است، از بکار بردن ماده سفید کننده خودداری شود.

برای خشک کردن لباس نیز علائمی وجود دارد که بهترین طریق خشک کردن لباس را نشان می‌دهند.

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا
الف- این تصویر نشانگر آن است که لباس روی طناب خشک شود.

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا
ب- این تصویر نشانگر آن است که لباس باید بدون چلانیدن خشک شود.

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا
ج- تصویر مقابل یعنی لباس روی سطح مسطحی پهن شود تا خشک شود.

نکات مهم راجع به برچسب‌های مراقبتی لباسها - آکا
چ- این علامت به این معناست که لباس باید با چرخاندن در ماشین خشک شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

علامت ضربدر روی شیشه

گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران


تبلیغات