loading...

شنا در اقیانوس پیاز - آکا

روزی به منزل یکی از دوستانم دعوت شده بودم ، موقع آماده کردن و تهیه غذا، یکباره متوجه دوستم شدم که در حال پوست کندن پیاز بود و عینک شنایی به چشمش زده بود درست مثل یک غواص که قصد فرورفتن به ته اقیانوس را دارد و در این حال بود که متوجه شدم با زدن عینک شنا به چشمها در حالی که قصد خرد کردن و یا پوست کندن آن را داشته باشیم ، ذره ای اشک از چشمانمان سرازیر نمی شود .

منبع : پایگاه رسمی انتشارات سوره مهرگردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران


تبلیغات