انتخاب تلویزیون مناسب بر اساس متراژ خانه - آکا

بزرگ شدن صفحات تلویزیون ها باعث شده است تا روز به روز ما با تصاویری بزرگتر مواجه باشیم که گاه باعث می شود این موضوع به خصوص در خانه هایی که روز به روز کوچک می شود دارای اهمیت است، چرا که تصاویر بزرگ تر و خانه ها کوچکتر می شود و فاصله شما به ناچار کمتر می شود و گاهی اوقات تناسب بین فاصله شما و اندازه تصویر از بین می رود.

انتخاب تلویزیون مناسب بر اساس متراژ خانه - آکا

انتخاب تلویزیون مناسب بر اساس متراژ خانه - آکا

بنابراین برای خرید فقط به اندازه بزرگتر آن توجه نداشته باشید بلکه به فضایی که قرار است در آنجا قرار گیرد نیز توجه کنید. در جدول زیر فاصله مناسب بین شما و تلویزیون با توجه به اندازه صفحه تلویزیون آمده است.

گردآوری توسط بخش نکات خانه داری مفید سایت آکاایران
تبلیغات