آکاایران: مجموعه: دکوراسیون و چیدمان

 

ترفندهایی برای بزرگ نشان دادن فضای دکوراسیون

آکاایران: ترفندهایی برای بزرگ نشان دادن فضای دکوراسیون

با این ترفند ساده در دکوراسیون فضا را بزرگ تر نشان دهیم

 

همه ما به قدرت رنگ ها واقف هستیم و در موارد زیادی از جمله دکوراسیون از آن ها بهره می بریم. به عنوان مثال از رنگ ها برای ایجاد آرامش و حتی بزرگ یا کوچک تر نشان دادن فضا استفاده می کنیم. یکی از ترفندهایی که می توانید با استفاده از رنگ ها برای بزرگ تر نشان دادن فضای اتاق به کار ببرید این است که رنگ وسایل اتاق را با رنگ دیوار پشت آن ها یکی کنید.

 

همانطور که در تصویر زیر می بینید استفاده از رنگ واحد سبز روی دیوار و کمد و حتی چارچوب درب همه چیز را به شکل یکپارچه درآورده و فضا را بزرگ تر از آن چیزی که هست نشان می دهد.

 

ترفندهایی برای بزرگ نشان دادن فضای دکوراسیون

استفاده از رنگ های یکپارچه فضا را بزرگتر نشان می دهد

 

یکی از ترفندهای دکوراسیونی که معمولا در فضاهای کوچک به کار برده می شود قفسه های دیواری است. چنانچه این قفسه ها همرنگ دیوار باشند باز هم فضا را بزرگ تر از حالت عادی تلاش می کنند. مثل قفسه های تیره رنگی که روی دیوار تیره رنگ تصویر زیر می بینید.

 

ترفندهایی برای بزرگ نشان دادن فضای دکوراسیون

از ترفندهای دکوراسیونی که معمولا در فضاهای کوچک به کار برده می شود قفسه های دیواری است

 

تخت یا مبلمان هم رنگ دیوار یکی دیگر از ترفندهای دکوراسیونی است که برای بزرگ تر نشان دادن فضا به کار می رود.

 

ترفندهایی برای بزرگ نشان دادن فضای دکوراسیون

تخت یا مبلمان هم رنگ دیوار از دیگر ترفندهای دکوراسیونی است

 

حتی با قفسه های کمدی هم می توان فضا را بزرگ تر نشان داد. فقط کافی است آن ها را هم رنگ دیوار نقاشی کنید.

 

ترفندهایی برای بزرگ نشان دادن فضای دکوراسیون

تخت یا مبلمان هم رنگ دیوار از دیگر ترفندهای بزرگ نمایی دکوراسیونی است

 

و یا طاقچه های کوچکی که هم رنگ دیوار نقاشی شده اند.

 

ترفندهایی برای بزرگ نشان دادن فضای دکوراسیون

با طاقچه های کوچکی که هم رنگ دیوار نقاشی شده اند فضا را بزرگتر نشان بدهید

 

رنگ های تیره روی این کمدها توجه را از آن ها دور کرده و مبل رنگ متضاد دیوار را مرکز توجه قرار داده است.

 

ترفندهایی برای بزرگ نشان دادن فضای دکوراسیون

مبل رنگ متضاد دیوار را مرکز توجه قرار داده است

 

این ترفند ساده را می توانید حتی با وسایل کوچکی مثل صندلی هم رعایت کنید.

 

ترفندهایی برای بزرگ نشان دادن فضای دکوراسیون

می توانید حتی با وسایل کوچکی مثل صندلی ترفندهای بزرگ نمایی را رعایت کنید

 


.

منبع : beytoote.com


تبلیغات