loading...
نیاز به توصیف و تعریف ندارد، خانه ای در لبه صخره ای ساحلی و بر فراز اقیانوس که در کشور استرالیا ساخته شده است و نزدیک ترین تجربه به سقوط آزاد را برای شما به همراه می آورد با این تفاوت که سقوط آزاد تجربه ای چند ثانیه ایست ولی زندگی در این خانه دلهره ای دائمی است...
خانه به صورت پیش ساخته آماده شده است و با استفاده از تیرهای فولادی به صخره متصل شده است و دیوارهای شیشه ای مورب حس معلق بودن بر فراز اقیانوس را ایجاد کرده است فضاها که به صورت عمودی جانمایی شده اند توسط آسانسور به هم مرتبط هستند گرچه فضاها کوچک و محدود هستند ولی چشم انداز وسیع دریا در کنار صدای برخورد آب با صخره ها، فضایی بی نظیر را ایجاد کرده است. شاید بیشترین کاربرد این خانه برای کسانی باشد که نیاز به درمان ترس از ارتفاع دارند، نظر شما چیست؟ شهامت زندگی در این خانه را دارید، به خصوص در شب های طوفانی دریا...

طراحی خارجی

طراحی خارجی

طراحی خارجی

طراحی خارجی

طراحی خارجی

منبع : archsheet.comتبلیغات