آکاایران: ایده هایی برای ساخت کاردستی عمو نوروز با نمد
 
 
ساخت کاردستی

آکاایران: روش هایی  برای طراحی کاردستی عمو نوروز با نمد

عمونوروز، همچنین شناخته‌شده با نام بابا نوروز یکی از نمادهای نوروز در فولکلورِ ایرانیان است که در شب‌های جشنِ نوروز، برای بچه‌ها هدیه می آورد و به همراه حاجی فیروز سفر می‌کند.

از ویژگی‌های عمو نوروز، میتوان اشاره کرد به زلف و ریشِ سفید (در برخی بازگفت‌ها، حنا بسته)، کلاهِ نمدی، کمربندِ ابریشمیِ آبی، شالِ سفید، شلوارِ کتان و گیوۀ تخت‌نازک. او از میانِ کوه راه می‌افتد و عصا به دست می‌آید به سمتِ دروازۀ شهر.

پیرمردی که بابا نوروز یا عمو نوروز خوانده می‌شود، به دیدارِ پیرزنی می‌رود به نامِ ننه سرما، که به گونه‌ای بانوی بابا نوروز شمرده می‌شود. بر پایۀ افسانه‌های گفتاری، ننه سرما، در درازای سال، تنها در این شب است که میتواند بابا نوروز را ببیند. پس از این شب، ننه سرما، بابا نوروز را وا می‌نهد و به راه خود می‌رود تا در سال آینده این دو باز در همین شب یکدیگر را دیدار کنند.

بازگفتِ دیگری از این داستان می‌گوید که ننه سرما، در نخستین روزِ بهارِ هر سال، چشم‌به‌راهِ عمو نوروز می‌شود تا او را ببیند؛ اما پیش از آمادنِ او، از خستگی خوابش می‌برد و پس از بیدار شدن، درمی‌یابد که عمو نوروز آمده و رفته است

در این مقاله سعی داریم با روش ساخت کاردستی عمونورز بیشتر اشنا شویم شما هم با با همراه باشید

برای ساخت کاردستی عمو نوروز با نمد، از هر الگو باید دو تا برش بزنید، تا بتوانید روی هم بدوزید. بهتر است برای دوخت از دندان موشی استفاده کنید.

ساخت کاردستی

 الگو کاردستی عمو نوروز با نمد 

 
ساخت کاردستی
کاردستی عمو نوروز
 
 
 
ساخت کاردستی
ساخت عروسک عمو نوروز با نمد
 
ساخت کاردستی
کاردستی عمو نوروز

منبع : اختصاصی آکاایران


تبلیغات