خرس عروسکی بسازید + آموزش
 

با آکاایران همراه باشید با آموزش گام به گام ساخت خرس عروسکی (+تصاویر). هنر در خانه

مراحل ساخت خرس عروسکی

 وسایل مورد نیاز:
- پارچه

- نخ های گلدوزی

- دکمه

- مقوا برای کشیدن الگو

- پنبه یا پشم شیشه
نحوه کار:
طرح خرس  مورد نظر را چاپ کنید و یا بکشید و سپس آن را روی یک تکه کارتن قرار دهید و برش بزنید.

الگوی آماده شده را روی پارچه قرار داده و  به اندازه 2 سانتی متر فضای آزاد برای جای دوخت بگذارید و سپس برش بزنید (الگوی پارچه باید 2 بار بریده شود).

تکه های آماده شده را به هم بدوزید و باقی مراحل را طبق تصاویر انجام دهید.

خرس عروسکی بسازید + آموزش
 مراحل ساخت خرس عروسکی (1)
 
خرس عروسکی بسازید + آموزش
  مراحل ساخت خرس عروسکی (2)
 
خرس عروسکی بسازید + آموزش
  مراحل ساخت خرس عروسکی (3)
 
خرس عروسکی بسازید + آموزش
  مراحل ساخت خرس عروسکی (4)
 
خرس عروسکی بسازید + آموزش
  مراحل ساخت خرس عروسکی (5)
 
خرس عروسکی بسازید + آموزش

  مراحل ساخت خرس عروسکی (6)تبلیغات