آکاایران: گل کبوتر به مراقبت زیادی نیاز ندارد و تقریباً در هر جایی قابلیت رشد دارد. همچنین جذب کننده پروانه ها می باشد…

گل کبوتر  عکس گل کبوتر  گل و گیاه زینتی  گلکاری در خانه

گل کبوتر

معرفی گل کبوتر Scabiosaمعرفی گل کبوتر Scabiosa

آکاایران: معرفی گل کبوتر Scabiosa

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۷۵ تا ۹۰ سانتی متر

رنگ: مخلوط

فاصله کشت: ۳۰ تا ۳۵ سانتی متر

روش کشت: انتقال نشاء، بذر

کاربرد: گل بریده

ویژگی: تنوع زیاد

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

.

منبع : shomalgardi.com

تبلیغات