آکاایران: در بخش آموزش قلاب بافی ، روش بافت زیر قابلمه ای ترکیه ای زیبایی را براتون آماده کردیم. این مدل شیک را برای بافت لیف، دستگیره و زیرگلدانی هم می توان استفاده کرد.

آموزش قلاب بافی

آکاایران: آموزش قلاب بافی : بافت زیر قابلمه ای ترکیه ای

آموزش بافت زیر قابلمه ای مدل لیف ترکی

به گزارش آکاایران: این زیر قابلمه ای بافتی ساده دارد ولی بسیار زیباست.

بافت زمینه زیر قابلمه ای 

برای بافت زیر قابلمه ای ابتدا 9 زنجیره زده و با گره نامرئی به اولین زنجیره بست بزنید.

آموزش قلاب بافی

برای شروع بافت گره پفکی ، نخ را با قلاب یک سانت به بالا بکشید. 3 مرتبه (نخ را دور قلاب انداخته و از داخل حلقه نخ بگیرید.)
یک زنجیره بزنید.

آموزش قلاب بافی

11 مرتبه (1گره پفکی بافته و1 زنجیره بزنید).
برای گره پفکی3مرتبه(نخ را دور قلاب انداخته و از زیر تک زنجیره بین پفکی ها نخ بگیرید.)
به اولین پفکی بست زده،روی زنجیره بین دو پفکی بعدی گره نامرئی ببافید.

آموزش قلاب بافی

نخ سبز را نچینید.

نخ سفید را وصل کرده و پایه کوتاه بزنید.

آموزش قلاب بافی

حالا با نخ سفید بین همه پفکی های رج قبل (روی تک زنجیره) یک گره پفکی ببافید.

آموزش قلاب بافی

به اولین پفکی بست بزنید.
روی زنجیره بین دو پفکی بعدی گره نامرئی بزنید.

آموزش قلاب بافی

حالا با نخ سبز یک پایه کوتاه می زنیم.

با نخ سبز بین پفکی های رج قبل (یک پفکی، یک زنجیره و یک پفکی و یک زنجیره ) ببافید.

آموزش قلاب بافی

به اولین پفکی بست می زنیم.

روی زنجیره بین دو پفکی بعدی گره نامرئی بزنید.
نخ سفید را برداشته یک پایه کوتاه ببافید.

بین هر دو پفکی سبز یک پفکی سفید ببافید.

آموزش قلاب بافی

به اولین پفکی بست زده و نخ سفید را گره زده و بچینید.

آموزش قلاب بافی

حالا با نخ سبز بین هر دو پفکی را (یک پفکی ، یک زنجیره ، یک پفکی و یک زنجیره) ببافید.

به اولین پفکی بست بزنید.

آموزش قلاب بافی

به بافت دقت کنید :
جفت پفکی ها ثابت هستند و زنجیره های بین جفت پفکی ها در هر رج یکی زیاد می شود.
ابتدا یک زنجیره است و در نهایت 9 زنجیره می شود.

آموزش قلاب بافی

پس طبق معمول بین دو پفکی بست زده ، پفکی ، یک زنجیره و پفکی می بافیم.

2 زنجیره زده و جفت پفکی بعدی را می بافیم.
به همین ترتیب تا انتهای رج
رج های بعدی هم جفت پفکی را بافته و بینشان زنجیره بزنید.

آموزش قلاب بافی

بافت زیر قابلمه ای را تا طول دلخواه ادامه دهید.

بافت حاشیه زیر قابلمه ای 

به پفکی اولی از جفت پفکی ها پایه کوتاه بزنید.

آموزش قلاب بافی

بین پفکی ها یک پایه بلند ببافید.

آموزش قلاب بافی

4 زنجیره بافته و روی پایه بلند پایه کوتاه بزنید.

آموزش قلاب بافی

4 مرتبه دیگر (یک پایه بلند بافته و 4 زنجیره بزنید و روی پایه بلند پایه کوتاه ببافید.)

آموزش قلاب بافی
آموزش این بافت را در فیلم کوتاه زیر ببینید.

تا رسیدن به اولین ردیف پفکی سفید ، 3 زنجیره زده و به بالای پفکی رج قبل پایه کوتاه بزنید.

آموزش قلاب بافی

حالا بالای پفکی سفید پایه کوتاه بزنید.

آموزش قلاب بافی

تا رسیدن به آخرین رج ، 3 زنجیره زده و روی پفکی رج بعد پایه کوتاه ببافید.

باز هم به لبه که رسیدید پایه کوتاه و 5 بار (پایه بلند و 4 زنجیره و پایه کوتاه روی آن )بزنید.

تکرار تا انتها

این هم پایان کار بافت زیر قابلمه ای

آموزش قلاب بافی

اختصاصی مجله تصویر زندگی 
کپی برداری با ذکر منبع و لینک فعال به این مطلب بلامانع است

آموزش قلاب بافی

آموزش قلاب بافی

.

منبع : tasvirezendegi.com

تبلیغات