آکاایران: آشنایی با قالی کرمان

آشنایی با قالی کرمان

آکاایران: آشنایی با قالی کرمان

قالی کرمان قالی کرمان در دنیا، نماد قالی ایرانی و نمایانگر پاره ای از هویت فرهنگی این مرز و بوم است.شهرت قالی کرمان، بیش از هر چیز، مربوط به طرح های منحصربه فرد و هماهنگی موفقیت آمیز رنگ و طرح آن است. قالی کرمان همه ی فرش های استان کرمان را می توان به دو گروه فرش های شهری باف و فرش های عشایری تقسیم […]

قالی کرمان

قالی کرمان در دنیا، نماد قالی ایرانی و نمایانگر پاره ای از هویت فرهنگی این مرز و بوم است.
شهرت قالی کرمان، بیش از هر چیز، مربوط به طرح های منحصربه فرد و هماهنگی موفقیت آمیز رنگ و طرح آن است.

آشنایی با قالی کرمان

قالی کرمان

همه ی فرش های استان کرمان را می توان به دو گروه فرش های شهری باف و فرش های عشایری تقسیم نمود.
کرمان، رفسنجان، راور، بردسیر، گلباف، ماهان، جوپار و زرند، از مهم ترین مراکز قالی بافی شهری هستند و سیرجان، مهم ترین مرکز عرضه ی
قالی های عشایری است.
قالی راور، سهم عمده و بسزایی در به شهرت رسیدن قالی کرمان داشته است و معمولاً در صادرات، قالی راور
را تحت نام قالی کرمان به فروش می رسانند و قالی کرمان، یک عنوان کلّی است که بر فرش سایر
نقاط استان نیز اطلاق شده است.

آشنایی با قالی کرمان

آشنایی با قالی کرمان

طرح و نقش قالی کرمان به دو دوره ی کلّی قابل تقسیم است:

دوره ی اوّل: طرح های رایج دوره ی صفوی؛ همچون طرح های
باغی، گلدانی، ترنجی و شکارگاه.

دوره ی دوم: طرح های رایج نیمه ی دوم قرن ۱۳ هجری خورشیدی؛ شامل لچک ترنج، افشان، سبزی کار، درختی، بته ای، تصویری، گوبلنی، قاب قرآنی
و تلفیقی.

فرش ایرانی

.

منبع : persianv.com

تبلیغات