دستکش

آکاایران: اگر می خواهید تنوعی در ظاهر دستکش های ساده تان بدهید در این مقاله از آکاایران روشی استفاده کردیم امیدواریم باب سلیقه ی شما کاربران عزیز باشد.

ایده برای تزیین دستکش های ساده

در اینجا از مروارید لپه ای استفاده کرده که آن ها را چسبانده روی دستکش ولی شما می توانید از مروارید کامل هم استفاده کنید و آن ها را روی دستکش هایتان بدوزید.

وسایل لازم برای تزیین دستکش های ساده

دستکش

آموزش مرحله ای تزیین دستکش ساده

دستکش
دستکش

اگر از مرواریدهای لپه ای استفاده کردید با چسب روی دستکش بچسبانید

دستکش

اگر از مرواریدهای کامل استفاده کردید آن ها را به دستکش بدوزید

دستکش

اگر دوست داشتید نوک انگشتان دستکش را بچینید

تبلیغات