کهن ترین بنای آرامگاهی ابهر

کهن ترین بنای آرامگاهی ابهر

آرامگاه پیر احمد زهر نوش در منتهی الیه جنوبی ابهر قرار گرفته و شامل بقعه و چند واحد الحاقی در شمال غربی آن است.بنای اصلی آرامگاه ، از دو طبقه تشکیل یافته که طبقه زیرین ، محل آرامگا
آکا ایران

ابهر زنجان آکا ایران

ابهر اطلاعات کلی نام رسمی: ابهر کشور: ایران  استان: زنجان شهرستان: ابهرجمعیت 70.836 نفر زبان‌های گفتاری: ترکی آذربایجانی مذهب: شیعه جغرافیای طبیعی مساحت: 10 کیلومتر مربع ارتفاع از
تبلیغات