ارمغان خانه زنجان آکا ایران

 [categoriy],خانه,ایران,شهر

 

ارمغان خانه را بیشتر بشناسیم

شهر اَرمَغان‌خانه مرکز بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان ایران است و در شمال‌غرب شهرستان زنجان واقع است.

ارمغان‌خانه در سال ۱۳۸۷ خورشیدی به شهر ارتقاء یافت

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات