ارمغان خانه زنجان آکا ایران

 

[categoriy],خانه,ایران,شهر

 

ارمغان خانه را بیشتر بشناسیم

شهر اَرمَغان‌خانه مرکز بخش قره‌پشتلو شهرستان زنجان ایران است و در شمال‌غرب شهرستان زنجان واقع است.

ارمغان‌خانه در سال ۱۳۸۷ خورشیدی به شهر ارتقاء یافت

ارمغان خانه زنجان آکا ایران گردآوری توسط بخش شهرهای استان زنجان- دیدنی های استان زنجان سایت آکاایران
zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات