حلب استان زنجان آکا ایران

[categoriy],ایران,شهرهای,شهر 

 

حلب یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز بخش حلب در شهرستان ایجرود است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۲۰۶ نفر بوده است

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات