زرین آباد زنجان

 

زرین آباد را بیشتر بشناسیم

زرین‌ آباد یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز شهرستان ایجرود است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۲٫۲۲۷ نفر بوده است

تبلیغات