زرین رود استان زنجان آکا ایران

[categoriy],زرین,رود,ایران 

 

زرینرود یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز بخش بزینه رود شهرستان خدابنده است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۵٫۱۶۴ نفر بوده است

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات