پس از غازان برادرش اولجایتو به سلطنت رسید، او حاکم مرو بود پس از فوت برادر به جانشینی وی به پایتخت آمد. شاید مشاهده شهر تبریز و ابنیه غازانی، انگیزه ایجاد شهر یا مجموعه‌ای مشابه را در ذهن او به وجود آورده باشد.

به گواه مدارک و شواهد تاریخی نخستین بار که بنای شهر سلطانیه طرح ریزی شد در زمان ارغون تحقق یافت، حافظ ابرو در این باره اظهار نظر می‌کند: فرمان فرمود تا طرح شهر برکشیدند و بنای قلعه آن از سنگ تراشیده اشارت فرمود فاما چون بنیاد عمارت کردند زمانه فرصت نداد که به اتمام رسد.

این نقشه در زمان اولجایتو جهت پیشبرد اهداف سیاسی توسعه یافت و در مدت 10 سال به مرتبه‌ای رسانید که از بلاد ربع مسکون معمور‌تر شد. ابتدا محل برپایی شهر از نظر موقعیت طبیعی و منطقه‌ای در چمن طبیعی دشت نزدیک زنجان بین دو رشته کوه در جنوب و شمال نزدیکتر به کوههای جنوبی که این منطقه با تمام نیازهای زندگی مغولان سازگاری داشت و در دوره ارغون جز مناطق جنوبی که این منطقه با تمام نیازهای زندگی مغولان سازگاری داشت و در دوره ارغون جزء مناطق ویژه و توقفگاههای مطلوب چادر نشینان مغول به شمار می‌آمد.

ساخت شهر سلطانیه - آکا

به گواهی نوشته‌های مورخین، محل توقف لشکر و خوانین مغول، در سلطانیه فعلی بوده و این مکان دارای کاروانسرا و منطقه وسیعی بوده که لشکر مغول و همراهان قبل از آن که سلطانیه بر پا شود به راحتی در آنجا اطراق می‌کردند.

عوامل دیگری که سلطانیه را از نظر زیستی واجد شرایط  کرده بود، وجود منابع غنی آب زیرزمینی، زنجان چای و رودخانه‌های اطراف که در جنوب غربی، جنوب شرقی و شمال غربی به سمت سلطانیه جریان دارند و برای کشاورزی و شرب مناسب است، آبهای زیرزمینی همجوار کوههای سلطانیه واقع در جنوب شهر، برای مصرف شرب نسبت به نواحی شمالی شهر از کیفیت بهتری برخوردار است.

انگیزه دیگری که در ساخت شهر سلطانیه گفتنی است، تفکر به یادگار گذاشتن نام نیکو و حیات جاودانی از طریق ساخت بناهای ماندگار بود.

علل اقتصادی از موارد مهم شکل گیری شهر سلطانیه بود، اولجایتو برای کنترل امور مالیاتی یعنی بزرگترین

منبع تبیان
گردآوری ایران شناسی آکاایران
تبلیغات