صدوق یزد

صدوق یزد

شهرستان صدوق: شهرستان صدوق یکی از شهرستانهای استان یزد در مرکز ایران است. شهر اشکذر مرکز این شهرستان است. شهرستان صدوق با وسعت 5486 کیلومتر مربع در شمال غربی استان قرار دارد. این
تبلیغات