دروازه فرافر -آکا

آکاایران: منطقه سریزد در دشتی با آب و هوای گرم و خشک وَ ارتفاع 2593 متر از سطح دریا که در دامنه ی کوه لاقلعه قرار گرفته واقع شده است . این روستا در گذشته دروازه ی اصلی شهر یزد بوده است . یعنی زمانی که یزد به نام فَرافَر و بعدها ایساتیس شناخته می شده است. بخشهایی از این دروازه همچنان پابرجا مانده و هم اکنون مورد بازدید گردشگران قرار میگیرد. در عصر حاضر نیز سریزد یکی از روستاهای مهم استان به شمار میرود که نزدیکی این روستا به جاده ی ترانزیتِ بندرعباس – تهران ، موقعیتِ ممتازی به آن بخشیده است .

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های تاریخی یزد,جاذبه های طبیعی ایران,[categoriy]

آکاایران: دروازه فرافر

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های تاریخی یزد,جاذبه های طبیعی ایران,[categoriy]

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های تاریخی یزد,جاذبه های طبیعی ایران,[categoriy]

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های تاریخی یزد,جاذبه های طبیعی ایران,[categoriy]

به گزارش آکاایران:

,جاذبه های تاریخی ایران,جاذبه های تاریخی یزد,جاذبه های طبیعی ایران,[categoriy]

عکاس : محسن شمس

منبع :

zavaran

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات