لبوکلوخ؛ آیینی زنده شده در یزد -آکا

آکاایران: در قدیم مردم مناطق روستایی یزد گاهی در کنار مزارعشان خانه های کوچکی از کلوخ می ساختند و با سوزاندن هیزم در آن تا حد زغال شدن هیزم و سفید شدن کلوخ بر اثر آتش، چغندر یا شلغم یا سیب زمینی را در آن ریخته و بعد روی کلوخ را می کوبیدند، تا مدت زمان خاصی لابلای خاک گرم و زغال پخته شوند.

لبوکلوخ؛ آیینی زنده شده در یزد
,[categoriy]

آکاایران: لبوکلوخ؛ آیینی زنده شده در یزد

,[categoriy]
,[categoriy]

منبع :

لبوکلوخ؛ آیینی زنده شده در یزد گردآوری توسط بخش شهرهای استان یزد- دیدنی های استان یزد سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات