خاتم یزد  ایران

خاتم یزد ایران

شهرستان خاتم یزد شهرستان خاتم یکی از شهرستانهای استان یزد در مرکز ایران است. شهر هرات مرکز این شهرستان است.جمعیت شهرستان خاتم در سال ۱۳۸۵، برابر با ۳۲٫۳۳۰ نفر بوده است .  تقسیما
تبلیغات