زیارتگاه شاه قادری (+عکس) - آکا

زیارتگاه شاه قادری (+عکس)
نعمت‌الله‌ شاه‌قادری از بزرگان صوفی قرن 16 در کشمیر است. وی در سال 1582 میلادی می‌زیسته است. قادری از منطقه خوارزم که در آن زمان منطقه مرزی بین ایران و هند بود به کشمیر مهاجرت کرد. زیارتگاه شاه قادری با هنر تزئینی مخصوص کشمیر یعنی مچاله‌کاغذ تزئین شده و کتیبه‌هایی به زبان فارس روی سر درهای آن خودنمایی می‌کند.


صوفی بزرگ شاه‌قادری مبلغ وحدت بین مسلمانان کشمیر بود و خطبه‌هایش را به زبان فارس ایراد می کرد. شاه قادری از زبان فارسی برای جذب مردم به دین اسلام و بیان احساسات همچنین ترویج صوفی‌گری استفاده کرد. در زیر تصاویری از زیارتگاه شاه‌قادری در کشمیر را مشاهده می‌کنید.

 

زیارتگاه شاه قادری (+عکس) - آکا

زیارتگاه شاه قادری در کشمیر

زیارتگاه شاه قادری (+عکس) - آکا

زیارتگاه شاه قادری در کشمیر

زیارتگاه شاه قادری (+عکس) - آکا

زیارتگاه شاه قادری در کشمیر

زیارتگاه شاه قادری (+عکس) - آکا

زیارتگاه شاه قادری در کشمیر

زیارتگاه شاه قادری (+عکس) - آکا

زیارتگاه شاه قادری در کشمیر

زیارتگاه شاه قادری (+عکس) - آکا

زیارتگاه شاه قادری در کشمیر

زیارتگاه شاه قادری (+عکس) - آکا

زیارتگاه شاه قادری در کشمیر

زیارتگاه شاه قادری (+عکس) - آکا

زیارتگاه شاه قادری در کشمیر

زیارتگاه شاه قادری (+عکس) - آکا

زیارتگاه شاه قادری در کشمیر

زیارتگاه شاه قادری (+عکس) - آکا

 

منبع : farsnews.com


تبلیغات