رباط شرف؛ موزه ای از آجرکاری ایرانی

رباط شرف؛ موزه ای از آجرکاری ایرانی

کاروانسرای رباط شرف که در نزدیک شهر سرخس واقع است، یکی از عالی‌ترین نمونه‌های معماری در کاروانسراها است. این کاروانسرا به نوعی موزه‌ای از اجرکاری ایرانی است. با آک
تبلیغات