loading...
آکاایران: نام جدید سرزمین تاریخی است که تا سده هفتم هجری به نام ایالت گرگان نامیده می شد. این منطقه از آن پس تا آغاز سده دهم به نام استرآباد، در نوشته های دوران اولیه اسلامی به نام (جرجان) و از اسفند ۱۳۱۶ گرگان نامیده شده است.
خبرگزاری مهر: گلستان نام جدید سرزمین تاریخی است که تا سده هفتم هجری به نام ایالت گرگان نامیده می شد. این منطقه از آن پس تا آغاز سده دهم به نام استرآباد، در نوشته های دوران اولیه اسلامی به نام (جرجان) و از اسفند ۱۳۱۶ گرگان نامیده شده است.
گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا

آکاایران: گلستان ایران کوچک، بهشت مسافران تابستانی این استان تا سال ۱۳۷۶ بخشی از استان مازندران بود، اما در آن سال به صورت استانی مستقل به نام گلستان درآمد و شهرستان گرگان به عنوان مرکز آن انتخاب شد. این استان به دلیل جایگاه جغرافیایی ویژه خود از آب و هوای متنوعی برخوردار است. بخش زیادی از پهنه استان گلستان به صورت جلگه است.
گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا


به گزارش آکاایران: اقوام متعددی در این استان زندگی می کنند که شامل ترکمن ها، فارسی زبانان شامل سیستانی ها و فارسی زبانان بومی، بلوچ ها، ترک ها (آذربایجانی و قزلباش)، مازندرانی ها و قزاق ها می شوند. فارسی زبان ها و سیستانی ها بیشتر در مرکز و جنوب استان، و مازندرانی ها در روستاهای نیمه غربی استان، آذری ها در شهرستان گنبد کاووس و قزاق ها نیز بیشتر در گرگان و ترکمن ها در بخش شرقی، مرکزی، شمالی استان سکونت دارند. این اقوام سنی مذهب بوده و به زبان ترکمنی تکلم می کنند. تنوع اقلیمی و جاذبه های طبیعی تنها عامل شهرت این استان نیست بلکه، وجود گروه های مختلف مذهبی و قومی همچون رنگین کمانی از هویت ایرانی، این استان را به عنوان «ایران کوچک »، شناسانده است.
گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا


نمایش جاذبه های فرهنگی در قالب پوشش ها، زبان ها و گویش ها، آداب و رسوم، باورها و … در کنار جاذبه های چشم نواز طبیعی، باعث شهرت این استان شده است. گلستان از نظر ویژگی های طبیعی، اقلیمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارای ویژگی های متمایز است و اقوام مهاجر زیادی با وجود تفاوت ها در آن زندگی می کنند.
گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا

گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا

گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا

گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا

گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا

گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا

گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا

گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا

گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا

گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا

گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا

گلستان ایران کوچک | بهشت مسافران تابستانی - آکا

منبع :تبلیغات