آکاایران: روستای کندوان به سبب ویژگی معماری صخره ای و بافت مخصوص در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
خبرگزاری ایرنا:  روستای کندوان به سبب ویژگی معماری صخره ای و بافت مخصوص در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

آکاایران: کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهانکندوان یکی از سه روستای صخره ای جهان است و جاری بودن زندگی مردم در این روستا یک استثناء در دنیا به حساب می آید، چرا که نظیر این روستای صخره ای همچون «کاپادوکیه» ترکیه و «داکوتای» آمریکا فاقد سکنه هستند.
کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

,ایرانگردی،کندوان،تبریز

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

کندوان؛ شگفت انگیزترین روستای صخره ای جهان - آکا

منبع :

تبلیغات