خانه نصیرالدوله آصفی -آکا

آکاایران: شاید بتوان از عمارت نصیرالدوله به منزله ی یکی از خانه های کامل و زیبای دوره ی قاجار در تهران یاد کرد. این بنا تمام عناصر معماری و تزیینی قاجاری را در بر دارد. این خانه در سال ۱۳۷۲ احداث شد این بنا متعلق به اوایل دوران ناصرالدین شاه قاجار است و روی نقشه حصار صفوی با عنوان باغ وزیر مختار فرانسه مشخص شده است. مساحت بنا ۳۲۰۰ متربع و نمونه ی شاخصی از یک خانه ی اعیان نشین دوران قاجاری است.
خانه نصیرالدوله در دو طبقه ساخته شده و شامل قسمت های مختلفی نظیر شاه نشین، کالسکه خانه و ساختمان اصلی است. این خانه که دارای مالکیت شخصی است به لحاظ ساختار معماری و عناصر تزئینی جز کاملترین خانه های تاریخی تهران محسوب می شود، چون تنها خانه ای است که در کنار معماری فوق العاده آن دارای همه الحاقات یک خانه سنتی ایرانی است.

,آشنایی با جاذبه های ایرا ن,تهرانگردی,جاذبه های تاریخی ایران,[categoriy]

آکاایران: خانه نصیرالدوله آصفی

,آشنایی با جاذبه های ایرا ن,تهرانگردی,جاذبه های تاریخی ایران,[categoriy]

,آشنایی با جاذبه های ایرا ن,تهرانگردی,جاذبه های تاریخی ایران,[categoriy]

منبع :

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات