آکاایران: کُلَک چال نام یکی از کوه های شمال تهران است.
ارتفاع قلهٔ کلک چال از سطح دریا، در حدود ۳۳۵۰ متر است.
به اعتقاد برخی از مردم، کلک چال خانهٔ دیو سپید بوده ، ولی برخی دیگر کلک چال آمل را خانهٔ دیو سپید می دانند.
در منظومه حماسی شبرنگ نامه، که در سده هفتم هجری و درباره رزم رستم با شبرنگ فرزند دیو سپید سروده شده، از نخستین نبرد رستم و شبرنگ در کُلَک چال، سخن رفته است.

چو پا بر فراز کلک چال کرد
ز چنگ تهمتن رها یال کرد
گریزان شده پور دیو سپید
تهمتن به رخش اندر آمد چو شید

کُلَک چال را یخچال پربرف هم معنی کرده اند.

قله کلکچال

آکاایران: قله کلکچال

قله کلکچال

قله کلکچال

قله کلکچال

منبع :


تبلیغات