کلیسای معلق در مصر (+تصاویر)
این کلسیا در زبان عربی به "ال مولاکاه " ( به معنی معلق )معروف است. کلیسای  معلق یکی مشهورترین کلیسا های عهد قبطی در قاهره می باشد. از آنجایی که این کلیسا به  مریم پاکدامان اختصاص داده شده است آن را کلسیای مریم نیز می نامند.

 

کلیسای معلق در مصر (+تصاویر) - آکا

کلیسای  معلق در قاهره

کلیسای معلق در مصر (+تصاویر) - آکا

 کلیسای  معلق در قاهره

 

 چون این کلیسا در بالای زندان  سنگر نظامی رومی در قاهره قرار گرفته است ,برای همین نام آن را کلیسای معلق گذاشته اند. سالن کلیسا  بر روی راهرو زندان قرار دارد. گردشگران اولیه نیز در سفر به قاهره  این کلیسا را  "کلیسای پلکانی" نامیده اند.

 

کلیسای معلق در مصر (+تصاویر) - آکا

کلیسای  معلق در قاهره

کلیسای معلق در مصر (+تصاویر) - آکا

کلیسای  معلق در قاهره

کلیسای معلق در مصر (+تصاویر) - آکا

 کلیسای  معلق در قاهره

 

 کلیسای معلق احتمالا در قرن 7ام به جای کلیسای قرن 3 ام یا 4 ام که جهت سنگر استفاده می شد,ساخته شده است. این کلسیا بارها مود باز سازی قرار گرفته است  که مهمترین آن تحت حمایت  Patriarch Abraham  در قرن 10ام انجام شد.

 

کلیسای معلق در مصر (+تصاویر) - آکا

کلیسای  معلق در قاهره

کلیسای معلق در مصر (+تصاویر) - آکا

کلیسای  معلق در قاهره

کلیسای معلق در مصر (+تصاویر) - آکا

 کلیسای  معلق در قاهره

 

وروردی کلیسای معلق از یک دروازه ی دکوره شده ی زیبا است که در خیابان shar"a Mari Girgis قرار دارد. بعد از ورودی یک حیاط است که  موزائیک کاری شده و از این حیاط تا کلیسا 29 قدم است. در بالای  پله ها  3 در از جنس چوبی که با طرحهای هندسی تزیین شده با   چهار چوب های هکاکی شده  وجود دارد. بخش درونی, فقط بخش راست حرم,بالای سنگر شمالی  اصیل به شمار می آید.

 

کلیسای معلق در مصر (+تصاویر) - آکا

کلیسای  معلق در قاهره

کلیسای معلق در مصر (+تصاویر) - آکا

 کلیسای  معلق در قاهره

 

با این حال کلیسای معلق به خاطر کرسی مرمری , نمای و دیوار های  مینا کاری شده  یکی از کلیساهای  پر ابهت و بر جسته در قاهره  به حساب می آید. سقف چوبی کلیسا, کشتی نوح را یادآوری می کند.

منبع : parsacity.com


تبلیغات