loading...

آکایران : منطقه آزاد ماکو با وسعت 500 هزار هکتار بزرگترین منطقه آزاد ایران و دومین منطقه آزاد دنیا بعد از شانگهای است. بیش از 300 اثر تاریخی ثبت شده و دهها اثر طبیعی، در کنار بازار مرزی،این منطقه را به یکی از مقاصد اصلی گردشگری در شمال غرب کشور تبدیل کرده است.

جاذبه های گردشگری

آکاایران: تصاویری از جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

  

جاذبه های گردشگری

بنا به گزارش آکاایران :  منطقه آزاد ماکو

  

جاذبه های گردشگری

  

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

بزرگترین منطقه آزاد ایران

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

 

جاذبه های گردشگری

منطقه آزاد ماکو یکی از مقاصد اصلی گردشگری در شمال غرب

 

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

بزرگترین منطقه آزاد

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

تصاویر منطقه آزاد ماکو

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ماکو

 

جاذبه های گردشگری

 

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

 منطقه آزاد ماکو

 

جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری

 

منبع:irna.ir

منبع :

تبلیغات