آشنایی با قلعه علی بیگ

قلعه علی بیگ در نوار مرزی ارس و در دل منطقه بکر و زیبای کمتال واقع شده است. قلعه در منطقه حفاظت شده قرار دارد و گفته می شود وقتی در زمان فتحعلی شاه قاجار، منطقه خاروانا توسط روس ها اشغال شد شخصی به نام علی بیگ از اهالی خاروانا این قلعه را تعمیر کرد و با همراهانش در آنجا مخفی شد تا با روس ها مقابله کند.

در حال حاضر طایفه ای تحت عنوان علی بیگلو یا علی بگلو در شهر خاروانا زندگی می کنند که گفته می شود از نوادگان علی بیگ هستند.

مسیر دسترسی به قلعه علی بیگ
مسیر دسترسی به این قلعه را باید با جیپ طی کنید و در تمام گشت و گذارتان در منطقه باید مجهز به امکانات صخره نوردی و کوه نوردی حرفه ای باشید. به عقیده اکثر محققان و قلعه شناسان قلعه علی بیک یکی از 55 قلعه ها و استحکامات بابک خرم دین بوده است که در نبر خود با سربازان خلفای ستمگر عباسی از این قلعه و استحکامات آن استفاده نظامی کرده است.


فاصله قلعه علی بیک و کوهستان کامتال از تبریز 222کیلومتر، از مرند 147 و از هادی شهر 82کیلومتر است و مسافت آن از روستای دستجرد 12کیلومتر است.

تصاویر قلعه علی بیک

آشنایی با قلعه علی بیگ - آکا

قلعه علی بیگ در نوار مرزی ارس و در دل منطقه بکر و زیبای کمتال واقع شده است

 

آشنایی با قلعه علی بیگ - آکا

تصاویر زیبای قلعه علی بیگ

 

آشنایی با قلعه علی بیگ - آکا

فاصله قلعه علی بیک و کوهستان کامتال از تبریز 222کیلومتر است

   

آشنایی با قلعه علی بیگ - آکا

 عکس های قلعه علی بیک

 

آشنایی با قلعه علی بیگ - آکا

فاصله قلعه علی بیک از مرند 147 کیلومتر است

 

آشنایی با قلعه علی بیگ - آکا

  عکس های قلعه علی بیک

 

آشنایی با قلعه علی بیگ - آکا

فاصله قلعه علی بیک از هادی شهر 82کیلومتر است

 

آشنایی با قلعه علی بیگ - آکا

  قلعه علی بیک

 

آشنایی با قلعه علی بیگ - آکا

فاصله قلعه علی بیک از روستای دستجرد 12کیلومتر است.

 

آشنایی با قلعه علی بیگ - آکا

 

 منبع:

farsnews.com
varzaghan.ir

tebyan.net


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

قلعه علی بیگ جلفا

تبلیغات