مسجد عبدالغفور در سنگاپور (+تصاویر) - آکا

آکاایران: مسجد عبدالغفور در سنگاپور (+تصاویر)

آکایران :مسجد عبدالغفور

 

بنا به گزارش آکاایران : مسجد عبدالغفور در سنگاپور (+تصاویر)
مسجد عبدالغفور (Abdul Gaffoor Mosque) مسجدی است در کشور سنگاپور.  این  مسجد با کمک های شیخ عبدالغفور بعنوان متولی مسجد، ساخته شد و ترمیم عمده ای از ساختمان  آن در سال 2003 انجام شد. مسجد عبدالغفور  در منطقه معروف Kampong Kapor  قرار دارد که در گذشته از مراکز مهم بازرگانی و تجاری برای بازرگانان هندی  بود  و مسلمانان هندی فرایض دینی و مذهبی خود را در این مسجد انجام می دادند.

مسجد عبدالغفور در سنگاپور (+تصاویر) - آکا

مسجد عبدالغفور در کشور سنگاپور

 

مسجد عبدالغفور در سنگاپور (+تصاویر) - آکا

مسجد عبدالغفور در سال 1979 بعنوان  یادبود ملی سنگاپور شناخته شد

 

ساختن ساختمان مسجد عبدالغفور در سال 1907  آغاز شد و به نظر میرسد که چند سالی برای ساختن این بنا صرف شده  زیرا تاریخ اتمام آن در دست نیست. در سال 1910 ، زمانی که  ساخت مسجد جدید تا حدی به پایان رسید، مسجد قدیمی مقرر در نزدیکی آن، ویران شد.

مسجد عبدالغفور در سنگاپور (+تصاویر) - آکا

تصاویر مسجد عبدالغفور

مسجد عبدالغفور در سنگاپور (+تصاویر) - آکا

ساختن ساختمان مسجد عبدالغفور در سال 1907  آغاز شد

وقتی که شیخ عبدالغفور در سال 1919 فوت کرد، پسر وی ادامه کار ساخت را در دستور قرار داد.  امروزه، از اتاقک های مسجد برای کلاسهای قرآن و موضوعات دیگر، و همچنین برای فعالیت های اجتماعی استفاده می شود. مسجد عبدالغفور در سال 1979 بعنوان  یادبود ملی سنگاپور شناخته شد.
منبع : parsacity.com

منبع :

تبلیغات