آبشار «وزنه سر» کجاست؟ - آکا

آکایران :وب سایت سیری در ایران: آبشارهای وزنه سر در روستای وزنه سر در 17 کیلومتری آب بر شهرستان طارم نرسیده به درام و 95 کیلومتری شهر زنجان قرار دارد.
 آبشارهای وزنه سر از سه آبشار زیبا تشکیل شده است که برای دسترسی به آبشار اول از روستا، در حدود 1 ساعت پیاده روی لازم دارد و از آبشار اول تا آبشار دوم نیز 30 دقیقه فاصله است.
بنا به گزارش آکاایران : مسیر آبشارهای وزنه سر از میان انواع باغ های میوه از جمله زیتون، گردو، فندق، انگور، تمشک و … عبور کرده و مناظر زیبایی ایجاد می کند.
لازم به ذکر است که نام این روستا در اصل «ورنه سر» بوده که در راستای تغییر نام های ترکی به فارسی، به صورت «وزنه سر» درآمده که هیچ گونه ارتباط معنایی با مکان مورد نظر ندارد.
آبشار «وزنه سر» کجاست؟
,آبشار «وزنه سر» کجاست؟ آبشار,استان زنجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

آکاایران: آبشار «وزنه سر» کجاست؟


,آبشار «وزنه سر» کجاست؟ آبشار,استان زنجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,آبشار «وزنه سر» کجاست؟ آبشار,استان زنجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,آبشار «وزنه سر» کجاست؟ آبشار,استان زنجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,آبشار «وزنه سر» کجاست؟ آبشار,استان زنجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,آبشار «وزنه سر» کجاست؟ آبشار,استان زنجان,گردشگری,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

منبع :

آبشار «وزنه سر» کجاست؟ گردآوری توسط بخش شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات