رنگ کیف زنانه | رنگ سال - آکا

آکاایران به نقل از مدآنلاین : برای بسیاری از زنها و مردها تابع مد روز بودن اهمیت زیادی دارد. این که چه لباسی با چه رنگی، با چه لباس دیگری و از چه رنگی ست میشود، برایشان مهم است. برای این دسته از افراد انتخاب لباس براساس رنگ سال اهمیت ویژهای دارد. موسسه پنتون سال 2015 را با رنگ مارسالا یا همان عنابی خودمان معرفی کرد. پس باید برای خانمهای شیکپوشی که به مد روز بودن اهمیت میدهند، انتخاب لباس که شامل مجموعهای کامل میشود، اهمیت بیشتری داشته باشد. با هم نمونههایی از کیفهای زنانه رنگ عنابی را میبینیم که بسیار هم شیک و جذاب هستند.

رنگ کیف زنانه | رنگ سال - آکا

رنگ کیف زنانه | رنگ سال - آکا

رنگ کیف زنانه | رنگ سال - آکا

رنگ کیف زنانه | رنگ سال - آکا

رنگ کیف زنانه | رنگ سال - آکا

رنگ کیف زنانه | رنگ سال - آکا

رنگ کیف زنانه | رنگ سال - آکا

رنگ کیف زنانه | رنگ سال - آکا

رنگ کیف زنانه | رنگ سال - آکا

منبع : modeonline.ir

تبلیغات