ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا

آکاایران به نقل از مدآنلاین : لباس بچهها در هر سنی زیباست. این لباسها از این جهت مهماند که به زیبایی بیشتر بچهها که در حد مطلوبی هستند، کمک میکند تا زیباتر باشند. ویژگی این لباسها در این است که دست طراح باز است تا از هر رنگ و المانی بهره بگیرد؛ از المانهای طبیعی گرفته تا محیطی، از رنگهای شاد شاد تا کمتر شاد. این نبود محدودیت در حالی است که طراحان لباس بزرگسالان دچار محدودیتهای خاصی هستند و هر لباسی را در بزرگسالی نمیتوان برای هر جا و هر مجلسی پوشید. با هم نمونههایی از  لباسهای ست بچه گانه1تا3سال را میبینیم که از تنوع رنگ و طرح لبریزند.

 

 

 

	ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا

	ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا

	ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا

	ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا

	ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا

	ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا

	ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا

	ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا

	ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا
	ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا

	ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا

	ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا

	ست لباس‌های بچه‌گانه | لبریز از طرح و رنگ - آکا

منبع : modeonline.ir

تبلیغات