ست لباس‌های بچه‌گانه، لبریز از طرح و رنگ - آکا

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

آکاایران به نقل از مدآنلاین : لباس بچهها در هر سنی زیباست. این لباسها از این جهت مهماند که به زیبایی بیشتر بچهها که در حد مطلوبی هستند، کمک میکند تا زیباتر باشند. ویژگی این لباسها در این است که دست طراح باز است تا از هر رنگ و المانی بهره بگیرد؛ از المانهای طبیعی گرفته تا محیطی، از رنگهای شاد شاد تا کمتر شاد. این نبود محدودیت در حالی است که طراحان لباس بزرگسالان دچار محدودیتهای خاصی هستند و هر لباسی را در بزرگسالی نمیتوان برای هر جا و هر مجلسی پوشید. با هم نمونههایی از  لباسهای ست بچه گانه1تا3سال را میبینیم که از تنوع رنگ و طرح لبریزند.

 

 

 

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران
,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

,مد آنلاین,مدآنلاین,دکوراسیون,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

منبع : modeonline.ir

zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات