پل مارنان اثر تاریخی عصر صفوی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد پل مارنان اثر تاریخی عصر صفوی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت ایرانگردی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نماییداین پل در خیابان مطهری بین پل فلزی و پل وحید ساخته شده و واسطه اتصال دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه در غربی ترین قسمت شهر اصفهان بوده شکل امروزی این پل با نمای ساختمانی عصر صفوی تغییر اساسی نکرده است ولی تعمیرات مکرری را سر گذارنده است

پل مارنان اثر تاریخی عصر صفوی
,سی و سه پل, پل های سی و سه پل, پل  خواجو,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

این پل در اصل ماربین نام داشته که اسم تصحیف «مهربین» از فرهنگ اوستایى است و در طى 15 قرن تاریخ اسلامى ایران پیوسته به همین نام شناخته شده و در غربى‏ترین قسمت شهر اصفهان بوده است. این پل در عصر صفوى تغییرى نکرده ولى تعمیرات مکرّر داشته است.


چهارفرسنگ به شهر اصفهان مانده رودخانه زاینده رود به شکل مارپیچى راست خم گشته وارد شهر مى ‏گردد و و گفته‏ اند که به همین جهت قریه مارنان را مارنان یا ماریانان گفته ‏اند و در همین محل پل مارنان را ساخته و جلفا را بقریه مارنان اتصال مى ‏دهد پل مزبور اکنون داراى هفده دهانه است ولى در پیش بیش از هفده دهانه داشته است که حالا بسته شده است. این پل ر پل سرفراز هم نامیده ‏اند و وجه تسمیه ‏اش را چنین بیان کرده ‏اند که در زمان شاه سلیمان صفوى یکى از ثروتمندان ارامنه آن را ساخت و به لقب سرفراز نائل گردید و مدتى هم به همان نام سرفراز مشهور بود.

,سی و سه پل, پل های سی و سه پل, پل  خواجو,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

در هر حال متمول مزبور تعمیرى کرده است چه این پل قبل از آن وجود داشته است منتهى هر چه عبور و مرور به نسبت جمعیت زیادتر مى ‏شده پل فرسوده مى ‏گردیده است و احتیاج به تعمیر و تجدید بناء حاصل مى ‏گردیده است ثبت تاریخى این پل در گردش ادارى است.

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سی و سه پل' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/ostanesfahan-didaniha/6076.html'>سی و سه پل</a></strong>,پل های <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سی و سه پل' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/ostanesfahan-didaniha/6076.html'>سی و سه پل</a></strong>, پل خواجو, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پل شهرستان' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20173220482694750.html'>پل شهرستان</a></strong>, پل مارنان, پل جویی <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سی و سه پل' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/ostanesfahan-didaniha/6076.html'>سی و سه پل</a></strong>,پل های سی و سه پل, پل خواجو, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پل شهرستان' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20173220482694750.html'>پل شهرستان</a></strong>, پل مارنان, پل جویی


مرتبط با گردشگری

  • قلعه زیبای دزک چهارمحال و بختیاری
  • غارچال نخجیر یکی از شگفت انگیز ترین آثار
  • نارنجستان قوام شیراز عمارتی زیبا
  • پاسارگاد آثار باستانی برجای‌مانده از دوران هخامنشی

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله پل مارنان اثر تاریخی عصر صفوی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

پل مارنان اثر تاریخی عصر صفوی گردآوری توسط بخش شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات