پل جویی تنها پل تاریخی اختصاصی اصفهان - آکاپل جویی

معروف به: سعادت آباد، پل هفت دست و پل دریاچه

موقعیت: خیابان کمال اسماعیل

 

سال تاسیس: 1065 هجری(دوره شاه عباس دوم)

 

عرض آن: 6 متر و طول آن 147 متر

 

 

 

,ایران زمین, آثار باستانی, سعادت آباد,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

 

 

ارتباط باغ های سلطنتی دو ساحل شمالی و جنوبی رودخانه با باغ های وسیع سعادت آباد، و بناهای با شکوه هفت دست، آئینه خانه، کشکول و نمکدان برقرار می ساخت و محل عبور خانواده شاه صفوی، امرا، اشراف، مهمان ها و سفیرانی بود که اجازه ملاقات با شاه عباس دوم را می یافتند

 

وجه تسمیه آن به جویی به مناسبت جوی کوچک ظریفی از سنگ پارسی بود که بر پل تعبیه شده بود

 

چند صد قدم بالاتر از پل الله وردیخان پل جوئی نمایان می گردد. این پل در محاورات مردم اصفهان (چوبی) گفته می شود. عرض پل 4 ذرع و طول آن بیش از 100 ذرع است.

 

وجه تسمیه آن به پل جوئی این است که چون در دو طرف پل عمارات سلطنتی واقع شده بود، در آن عصر این پل را برای ارتباط این دو قسمت ساخته یودند و آب را نیز بوسیله جوی سنگی که در روی پل کنده بودند به این عمارت می رساندند.

 

در وسط پل برج 6 گوشه ای وجود داشت که از هرگوشه آن سه چشمه جاری می شد. یکی از خارجیانی که پل را بازدید کرده و درباره آن می نویسد "...پل با چهارده طاق یک ریخت و معبری برای بردن آب به قصر هفت دست واقع در ساحل زاینده رود ساخته شده بود..."

 

عمارات زیبا و باشکوه سعادت آباد، هفت دست، آینه خانه، کلاه فرنگی، نمکدان در اطراف این پل بوده است که بوسیله مسعود میرزای ظل السلطان حاکم اصفهان در زمان ناصرالدین شاه قاجار خراب و با خاک یکسان گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پل جویی پل, هفت دست, پل دریاچه, باغ های سلطنتی, شاه صفوی, عمارات زیباe پل جویی پل, هفت دست, پل دریاچه, باغ های سلطنتی, شاه صفوی, عمارات زیبا


مرتبط با گردشگری

  • نارنجستان قوام شیراز عمارتی زیبا
zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات