تپه های باستانی سیلک - آکا

 

 

دانشمندان قدیمی‏ترین خاستگاه تمدن بشری را سیلک در کاشان عنوان می‏کنند یعنی اولین جایی که شهرنشینی شکل گرفت آنجا که آریایی‏ها اولیه تمدن شهرنشینی را ایجاد کردند.قدمت این تپه‏ ها به 7هزار سال می‏رسد.

تا حالا 32 تا زیگورات در ایران و عراق طبق متون تاریخی شناسایی شدند .که 5تا زیگورات در ایران و 27 تا هم در عراق شناسایی شدند که کهنترین اونها همین زیگورات سیلک کاشان هست .و این اثار تاریخی بیانگر تمدن ما ایرانیان است.

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> کاشان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> کاشان, تپه های باستانی سیلک در کاشان, زیگورات <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سیلک کاشان' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/ostanesfahan-didaniha/20121023101359.html'>سیلک کاشان</a></strong>, تپه های باستانی سیلک <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اثار تاریخی کاشان' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/ostanesfahan-didaniha/201332384336.html'>اثار تاریخی کاشان</a></strong> <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> کاشان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> کاشان, تپه های باستانی سیلک در کاشان, زیگورات <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سیلک کاشان' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/ostanesfahan-didaniha/20121023101359.html'>سیلک کاشان</a></strong>, تپه های باستانی سیلک <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اثار تاریخی کاشان' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/ostanesfahan-didaniha/201332384336.html'>اثار تاریخی کاشان</a></strong>
تبلیغات