تپه های باستانی سیلک - آکا 

,ایران زمین, آثار باستانی کاشان, مکان های تفریحی کاشان,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

 

 

دانشمندان قدیمی‏ترین خاستگاه تمدن بشری را سیلک در کاشان عنوان می‏کنند یعنی اولین جایی که شهرنشینی شکل گرفت آنجا که آریایی‏ها اولیه تمدن شهرنشینی را ایجاد کردند.قدمت این تپه‏ ها به 7هزار سال می‏رسد.

تا حالا 32 تا زیگورات در ایران و عراق طبق متون تاریخی شناسایی شدند .که 5تا زیگورات در ایران و 27 تا هم در عراق شناسایی شدند که کهنترین اونها همین زیگورات سیلک کاشان هست .و این اثار تاریخی بیانگر تمدن ما ایرانیان است.

آثار باستانی کاشان, مکان های تفریحی کاشان, تپه های باستانی سیلک در کاشان, زیگورات سیلک کاشان, تپه های باستانی سیلک اثار تاریخی کاشان آثار باستانی کاشان, مکان های تفریحی کاشان, تپه های باستانی سیلک در کاشان, زیگورات سیلک کاشان, تپه های باستانی سیلک اثار تاریخی کاشان
zavaran

اخبار اکاایران

تبلیغات