مجموعه ابراهیم خان - آکا

مجموعه ابراهیم خان مجموعه‌ای از بناهای تاریخی در شهر کرمان است. این مجموعه در ضلع شمالی مجموعه گنجعلیخان و درجوار میدان گنجعلیخان واقع گردیده است.

بانی آن ابراهیم خان ظهیرالدوله حاکم کرمان در زمان فتح علیشاه قاجار است و در سال ۱۲۳۱ ه.ق. بنا شده است. مجموعه شامل: مدرسه، حمام، آب انبار و بازار است. مساحت مجموعه قریب ۴۵۰۰ مترمربع است.


معماری این مجموعه با الهام از معماری عصر صفویه بنا شده و یکی از مجموعه هایی است که کاشی خشتی هفت رنگ عنصر تزئینی غالب در آن می‌باشد.

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> کرمان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> کرمان, مجموعه ابراهیم خان کرمان, ابراهیم خان در کرمان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دیدنیهای کرمان' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kerman-didaniha/'>دیدنیهای کرمان</a></strong>, معماری مجموعه ابراهیم خان کرمان <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> کرمان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> کرمان, مجموعه ابراهیم خان کرمان, ابراهیم خان در کرمان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دیدنیهای کرمان' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kerman-didaniha/'>دیدنیهای کرمان</a></strong>, معماری مجموعه ابراهیم خان کرمان


مرتبط با گردشگری

  • شهر کلوت شهر زیبایی ها
  • بازار زیبای کرمان
  • زیباترین کویر دنیا در کرمان! (تصویری)
  • مجموعه باغ ‌موزه هرندی
تبلیغات