تصاویر دیدنی از تخت سلیمان - آکا 

 

تصاویر دیدنی از تخت سلیمان
,تخت سلیمان, عکسهای تخت سلیمان, تصاویر دیدنی از  تخت سلیمان,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

مجموعه آثار باستانی تخت سلیمان در 42 کیلومتری شمال شرقی شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی قرار دارد.آثار
باستانی این مجموعه و دریاچه جوشان آن، روی صفحه‌ای سنگی و طبیعی قرار گرفته که از رسوبات آب دریاچه به وجود آمده است.

,تخت سلیمان, عکسهای تخت سلیمان, تصاویر دیدنی از  تخت سلیمان,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

قدمت این منطقه از لحاظ سکونت‌گاه انسانی به 3 هزار سال پیش باز می گردد؛ و یکی از مهمترین آثار تاریخی کشور است که به عنوان چهارمین اثر ایران در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.این مجموعه چه به لحاظ وجود آثار باستان شناختی و چه به لحاظ ارتباط با مدارک مکتوب تاریخی و اسطوره‌ای در شمال و غرب ایران کاملا منحصر به فرد است.

,تخت سلیمان, عکسهای تخت سلیمان, تصاویر دیدنی از  تخت سلیمان,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

هم اینک در این مجموعه آثاری از اوایل دوره ساسانی تا دوره ایلخانان مغول شناسایی شده، ولی از آنجایی که تاریخ نظری این مجموعه به دوره هخامنشی و اشکانی می‌رسد، بی‌تردید در صورت ادامه حفاری، آثار مهمی از دوره‌های پیش از ساسانی در این محل کشف خواهد شد.بخش طبیعی مجموعه تخت سلیمان متشکل از یک کوه آهکی است که در قله آن، چشمه بسیار بزرگی (با دریاچه‌ای به قطر حدود 100 متر) وجود دارد.

,تخت سلیمان, عکسهای تخت سلیمان, تصاویر دیدنی از  تخت سلیمان,شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران

این کوه در طول هزاران سال در اثر رسوبات آهکی موجود در آب چشمه فوق شکل گرفته است. هم اینک در اطراف کوه تخت سلیمان چندین تپه کوچک از این نوع، در اطراف چشمه های آهکی در حال شکل گیری است.کوه بلند زندان سلیمان نیز یکی از همین کوه‌های رسوبی است که در پنج کیلومتری تخت سلیمان هزاران سال پیش شکل گرفته است (البته در حال حاضر چشمه به وجود آورنده این کوه و دریاچه آن خشک شده).


روند شکل گیری کوه‌های رسوبی در منطقه تخت سلیمان امری طبیعی و مربوط به شکل خاص زمین و نوع املاح موجود در آب چشمه های منطقه است.

<strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تخت سلیمان' href='http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20175121311236684.html'>تخت سلیمان</a></strong>,عکسهای <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تخت سلیمان' href='http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20175121311236684.html'>تخت سلیمان</a></strong>,تصاویر دیدنی از <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تخت سلیمان' href='http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20175121311236684.html'>تخت سلیمان</a></strong>,مجموعه آثار باستانی <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تخت سلیمان' href='http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20175121311236684.html'>تخت سلیمان</a></strong>, آثار باستانی شهرستان تکاب , چشمه <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تخت سلیمان' href='http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20175121311236684.html'>تخت سلیمان</a></strong>, کوه بلند زندان سلیمان, منطقه <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تخت سلیمان' href='http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20175121311236684.html'>تخت سلیمان</a></strong>,آثار باستانی استان آذربایجان غربی <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تخت سلیمان' href='http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20175121311236684.html'>تخت سلیمان</a></strong>,عکسهای <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تخت سلیمان' href='http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20175121311236684.html'>تخت سلیمان</a></strong>,تصاویر دیدنی از <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تخت سلیمان' href='http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20175121311236684.html'>تخت سلیمان</a></strong>,مجموعه آثار باستانی <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تخت سلیمان' href='http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20175121311236684.html'>تخت سلیمان</a></strong>, آثار باستانی شهرستان تکاب , چشمه <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تخت سلیمان' href='http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20175121311236684.html'>تخت سلیمان</a></strong>, کوه بلند زندان سلیمان, منطقه <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='تخت سلیمان' href='http://akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news20175121311236684.html'>تخت سلیمان</a></strong>,آثار باستانی استان آذربایجان غربی
تصاویر دیدنی از تخت سلیمان گردآوری توسط بخش شهرهای استان تهران- دیدنی های استان تهران سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات