قلعه مهرانگهر در هند + عکس
مهرانگهر  نام این قلعه در استان راجستان هند است. این قلعه درارتفاع 400 متری برقله کوه ساخته شده است. درون این دیوارهای قطور تعداد زیادی باغ های خصوصی ، گلخانه و اتاق های لوکس قرار داشته است. در حال حاضر بخشی از این قلعه بر روی عموم باز شده و به موزه تبدیل شده است.این قلعه در قرن 15 ام ساخته شده است.

 

عکس هایی از قلعه مهرانگهر در هند

 

قلعه مهرانگهر در هند+عکس - آکا

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند+عکس - آکا

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند+عکس - آکا

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند+عکس - آکا

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند+عکس - آکا

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند+عکس - آکا

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند+عکس - آکا

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند+عکس - آکا

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند+عکس - آکا

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند+عکس - آکا

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند+عکس - آکا

قلعه مهرانگهر در هند

 

قلعه مهرانگهر در هند+عکس - آکا

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند+عکس - آکا

منبع:topnop.ir

تبلیغات