اِستَخر نام شهری باستانی است واقع در استان فارس ایران. املای تاریخی آن اصطخر است.استخر بزرگ‌ترین شهر در دردوران خود بوده و به گفته تاریخ نویسان چهاردروازه داشته که درحال حاضر یک از آنها در سر پیچ دوراهی مرودشت ارسنجان و دیگری در جنوب شهر مرودشت قرار داشته‌ است.

شهر باستانی


در هفت کیلومتری ویرانه‌های تخت جمشید، ویرانه‌های شهر استخر معروف به «تخت طاووس» قرار دارد. آثار بجامانده از این شهر شامل دروازه سنگی، ستون‌ها و دیواره‌های سنگی است که به روزگار هخامنشی تعلق دارد. در این شهر، بازمانده سازه‌های اسلامی، ساسانی و اشکانی و ظروف و آثار سده‌های آغازین هجری در آن کشف شده است‌. آب شهر استخر از رود سیوند تامین می‌شده‌است.

این شهر تا پایان پادشاهی ساسانیان از آبادترین و با شکوه ترین شهرهای ایران باستان بود، اما توسط اعراب تسخیر گردید و به دلیل خیزش‌های پیاپی مردم (از سال ۲۳ تا سال ۲۹ هجری) بارها فتح شد و مردم آن قتل عام شدند و پس از آن تنها ویرانه‌ای از آن برجای ماند.

شهر باستانی

 

 

اولین بار استخر در زمان عمربن خطاب توسط عثمان بن ابی العاص تسخیر شد و اموال و زمین‌های مردم به غنیمت گرفته شد و هم چنین برای آخرین بار در سال ۲۹ هجری عبدالله عامر گماشته عثمان پس از تسخیر شهر گور بسوی استخر شتافت تا خیزش چند باره مردم استخر را سرکوب نماید ولی با مقاومت سخت و گسترده آنان روبرو شد، اما سرانجام مردم را کشتار نمود و شهر را دوباره تسخیر کرد.

استخر, اِستَخر, اِستَخر شهری باستانی واقع در <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='استان فارس' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/fars-didaniha/'>استان فارس</a></strong> ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شهر باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/khozestan-didaniha/9912.html'>شهر باستانی</a></strong> استخر, شهراصطخر, بزرگ‌ترین شهر,ویرانه‌های تخت جمشید, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دروازه سنگی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201493201653.html'>دروازه سنگی</a></strong>, ستون‌ها و دیواره‌های سنگی,هخامنشی, رود سیوند, استخر از شهرهای قدیمی ایران استخر, اِستَخر, اِستَخر شهری باستانی واقع در <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='استان فارس' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/fars-didaniha/'>استان فارس</a></strong> ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شهر باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/khozestan-didaniha/9912.html'>شهر باستانی</a></strong> استخر, شهراصطخر, بزرگ‌ترین شهر,ویرانه‌های تخت جمشید, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دروازه سنگی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201493201653.html'>دروازه سنگی</a></strong>, ستون‌ها و دیواره‌های سنگی,هخامنشی, رود سیوند, استخر از شهرهای قدیمی ایران

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات