loading...


 

 

آشنایی با پل‌های غازیان و میان پشته - آکا

پل غازیان روی رودخانه انزلی، بین غازیان و میان پشته و در مسیر ارتباطی تهران- رشت قرار دارد.

ساخت این پل، به همراه پل دیگر انزلی، توسط مهندسان سوئدی در سال 1316 به پایان رسید.


پل غازیان در زمان خود از معدود پل‌های پیشرفته جهان در نوع خود بوده و بر همین اساس، جزو پل‌های تاریخی ایران به ثبت رسیده است.

این پل 210.40 متر طول و 10 متر عرض دارد. ارتفاع آن از سطح آب 6.85 متر و دارای 5 دهانه ثابت و یک دهانه متحرک به طول 25 متر است.مصالح مورد استفاده در ساخت این پل، بتون و آهن است. قسمت متحرک پل توسط چرخ دنده و به کمک نیروی موتور یا انسان به بالا و پایین حرکت می کند.این پل به شماره 1514 به ثبت تاریخی رسیده است.پل میان پشته


پل میان پشته، رابط بین استان گیلان و اردبیل است.مسافران غرب کشور که از راه اردبیل و آستارا به گیلان می‌آیند از روی این پل می‌گذرند.پل میان پشته، در دوره پهلوی، بین غازیان و میان پشته ساخته شد. طول این پل 210 متر و عرض آن 10 متر است.


این پل بتونی که ارتفاع آن از سطح آب 7 متر است، یکی از شاه کارهای صنعت پل سازی اوایل قرن حاضر است.ساخت این پل در سال 1316 شمسی پایان یافت و از آن تاریخ مورد استفاده بوده است.پل دیگری با 127 متر طول بندر انزلی را به میان پشته پیوند می‌دهد. این پل که از روی مرداب یا رود انزلی می‌گذرد 3 چشمه دارد.

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پل غازیان' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/20153112138.html'>پل غازیان</a></strong> پل میان پشته پل‌های غازیان و میان پشته,آشنایی با پل‌های غازیان و میان پشته,غازیان و میان پشته,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بندر انزلی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/gilan-didaniha/201381612932.html'>بندر انزلی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پل های تاریخی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201493193235.html'>پل های تاریخی</a></strong> ایران,پل های ایران,گردشگری , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> ایران,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تاریخی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kerman-didaniha/brdsyr.html'>مکان های تاریخی</a></strong> ایران,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> جهان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تاریخی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kerman-didaniha/brdsyr.html'>مکان های تاریخی</a></strong> جهان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> ایران,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> جهان پل غازیان پل میان پشته پل‌های غازیان و میان پشته,آشنایی با پل‌های غازیان و میان پشته,غازیان و میان پشته,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بندر انزلی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/gilan-didaniha/201381612932.html'>بندر انزلی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پل های تاریخی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201493193235.html'>پل های تاریخی</a></strong> ایران,پل های ایران,گردشگری , <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> ایران,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تاریخی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kerman-didaniha/brdsyr.html'>مکان های تاریخی</a></strong> ایران,مکان های تفریحی جهان,مکان های تاریخی جهان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> ایران,آثار باستانی جهان


مرتبط با گردشگری

  • قلعه زیبای دزک چهارمحال و بختیاری
  • سی و سه پل یکی از آثار زیبای اصفهان

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات