عمارت کلاه فرنگی شیراز

عمارت کلاه فرنگی (آرامگاه وکیل) در میان باغ زیبایی بنا شده است. در زمان حکومت زندیه، این عمارت باشکوه محل پذیرایی میهمانان و سفیران خارجی و مراسم رسمی و اعیاد مختلف بوده است. بنا به وصیت کریم خان زند (وکیل الرعایا)، جسد وی را در شاه نشین شرقی عمارت دفن کردند و آنرا آرامگاه وکیل نامیدند.

این عمارت به صورت هشت ضلعی بوده و بوسیله ازاره های سنگی یکپارچه و تزیینات کاشی کاری با نقوش اسلیمی، گل و مرغ، مناظر شکارگاه و صحنه های الهام گرفته از قصه ها و داستان های قدیمی تزیین شده است. داخل بنا شامل یک تالار، مرکزی گنبد دار و چهار شاه نشین جانبی است که در حد فاصل آنها یک اتاق قرار دارد.


عمارت کلاه فرنگی از سال 1315 شمسی به موزه تبدیل و عنوان موزه پارس بر آن نهاده شد. آثار و اشیا موجود در آن، شامل اشیا ماقبل تاریخ و دوران اسلامی است که از جمله این آثار؛ ظروف سفالی، مفرغی، کتب خطی، تابلوهای نقاشی و آثار لاکی مربوط به ادوار مختلف می باشد.

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عمارت کلاه فرنگی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201771822122994841.html'>عمارت کلاه فرنگی</a></strong>, آرامگاه وکیل, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عمارت کلاه فرنگی شیراز' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201771822122994841.html'>عمارت کلاه فرنگی شیراز</a></strong>, موزه پارس, عمارت, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دیدنیهای شیراز' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/fars-didaniha/shyraz.html'>دیدنیهای شیراز</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی شیراز' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/fars-didaniha/2014430049.html'>آثار باستانی شیراز</a></strong>, گردشگری, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> ایران, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تاریخی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kerman-didaniha/brdsyr.html'>مکان های تاریخی</a></strong> ایران, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> جهان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تاریخی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kerman-didaniha/brdsyr.html'>مکان های تاریخی</a></strong> جهان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> ایران, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> جهان <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عمارت کلاه فرنگی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201771822122994841.html'>عمارت کلاه فرنگی</a></strong>, آرامگاه وکیل, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عمارت کلاه فرنگی شیراز' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201771822122994841.html'>عمارت کلاه فرنگی شیراز</a></strong>, موزه پارس, عمارت, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دیدنیهای شیراز' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/fars-didaniha/shyraz.html'>دیدنیهای شیراز</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی شیراز' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/fars-didaniha/2014430049.html'>آثار باستانی شیراز</a></strong>, گردشگری, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تفریحی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/tehran-didaniha/201531105736.html'>مکان های تفریحی</a></strong> ایران, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مکان های تاریخی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/kerman-didaniha/brdsyr.html'>مکان های تاریخی</a></strong> ایران, مکان های تفریحی جهان, مکان های تاریخی جهان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آثار باستانی' href='http://www.akairan.com/iranshenasi-irangardi/safar1/news201612526431455.html'>آثار باستانی</a></strong> ایران, آثار باستانی جهان


مرتبط با گردشگری

  • قلعه زیبای دزک چهارمحال و بختیاری
  • کاخ هشت بهشت آثار زیبای اصفهان
تبلیغات